Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΠΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Untitled
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΠΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 53

ΠΡΟΣ

1) Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών.

2) Την κ. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3) Την ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΚΑΤΑΡΓΗΣΗ» ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΟΥ άρθρου 18 του Ν. 2218/1994, όπως ΟΙ παρ. 4, 5, 6 και 7 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.) άσκησε την από 12-1-2017 Προσφυγή, στην Τριμελή Επιτροπή, του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994, όπως οι παρ. 4, 5, 6 και 7 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ζήτησε την μερική ακύρωση της με αριθμό 438/22-12-2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 109290/39629/23-12-2016 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και δημοσιεύτηκε, στο τεύχος Β΄, με αριθμό 4251, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις 29 Δεκεμβρίου 2016, για λόγους νομιμότητας και δη για παράβαση του άρθρου 241 του Νόμου 3852/2010, καθώς και των κειμένων διατάξεων περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών και μηχανικών επιστημόνων κλπ.

Η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, με τις οποίες θεσμοθετήθηκε και λειτουργεί, έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, να ασκεί, κατόπιν άσκησης προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, έλεγχο νομιμότητας των αρμοδίως εγκεκριμένων πράξεων, μεταξύ άλλων, και των συλλογικών οργάνων των αιρετών Περιφερειών.

Πλην, όμως, η ανωτέρω Επιτροπή, με το με αριθμό 1/2017 Πρακτικό της, απέρριψε την παραπάνω Προσφυγή του Συλλόγου μας, με την αιτιολογία ότι:

α) H μεν πιο πάνω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, η οποία, κατά ρητή επίκληση της Προσφυγής μας, εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύτηκε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν μπορεί να προσβληθεί, παραδεκτά, ενώπιον της, στερούμενη, κατ’ αυτήν, εκτελεστότητας, παρά την προσβληθείσα, κατά τα ανωτέρω, έγκρισή της.

β) Η δε ως άνω εγκριτική απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που, κατ’  αυτήν, έχει εκτελεστό χαρακτήρα, δεν μπορεί να ελεγχθεί για τη νομιμότητά της, από την Επιτροπή αυτή, καθ’ όσον αυτή (Επιτροπή) στερείται της σχετικής για τον έλεγχο αυτό εξουσίας.

Κατά την άποψή μας, πρόκειται για μνημείο αποφάσεως συλλογικού οργάνου της Διοίκησης, αφού «αυτοκαταργείται», γιατί από τη μια αρνείται, να ελέγξει, για λόγους νομιμότητας, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, που, σημειωτέον προσβλήθηκε, με τη ρητή και ειδική αναφορά στην έγκρισή της με απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στην δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και από την άλλη δηλώνει την αδυναμία της (και ορθώς κατά το μέρος αυτό), να ελέγξει την εγκριτική απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διερωτόμαστε εύλογα:

1) Ποιός ο λόγος ύπαρξης της ως άνω Τριμελούς Επιτροπής, του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994, όπως οι παρ. 4, 5, 6 και 7 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης;

2) Για ποιό λόγο συνεδριάζει η Επιτροπή αυτή, αφού, κατ’ αυτήν, δεν έχει καμιά απολύτως αρμοδιότητα;

3) Για ποιό λόγο καταβάλλεται (αν καταβάλλεται) ειδική αποζημίωση, στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής, για να αποφασίσουν, ότι δεν έχουν καμιά απολύτως αρμοδιότητα;

4) Οι πολίτες, που σύμφωνα με το Νόμο και με έννομο συμφέρον, δικαιούνται να προσφεύγουν στην Επιτροπή αυτή, με ποιό τρόπο μπορούν να ζητήσουν, εντός της Διοίκησης, έλεγχο νομιμότητας των αρμοδίως εγκεκριμένων πράξεων των συλλογικών οργάνων των αιρετών Περιφερειών;

5) Τέλος, η αρχή της χρηστής διοίκησης, δεν υποχρεώνει την Επιτροπή αυτή, να πάψει να λειτουργεί και να μην δέχεται καν προσφυγές, κατά εγκεκριμένων πράξεων των συλλογικών οργάνων των αιρετών Περιφερειών, αφού αυτή, ευθέως, τις θεωρεί ανέλεγκτες, στα πλαίσια νομοθετημένης και ισχύουσας μέχρι σήμερα διοικητικής διαδικασίας;

Ως συνδικαλιστικό σωματείο, που αριθμεί περί τα 2.000 μέλη, δικαιούμαστε, να έχουμε απάντηση, στα ανωτέρω ερωτήματά μας και σε κάθε περίπτωση,  δικαιούμαστε, να γνωρίζουμε, τι προτίθεται να πράξει η Διοίκηση, για να σταματήσει ο εμπαιγμός αυτός των πολιτών.

Γιατί με την απόφαση σας αυτή αποδεικνύεται ότι τις μόνες αποφάσεις που “εξετάζει”, αποφασίζει και ακυρώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και οι περί αυτήν Επιτροπές είναι οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, που εισηγούνται και λαμβάνουν μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων, οι οποίες βέβαια έρχονται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική. _

Συνημμένο: Το με αριθμό 1/2017

Πρακτικό της ως άνω Επιτροπής.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2017

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ Σ Υ Π Α ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚ ΔΙΟΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚ ΔΙΟΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *