Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Για τη δημιουργία μηχανισμού αυτόματης πρωτοκόλλησης των ψηφιακών αιτήσεων
Untitled
Για τη δημιουργία μηχανισμού αυτόματης πρωτοκόλλησης των ψηφιακών αιτήσεων
Στοιχεία συλλόγου υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής

                                            Αθήνα  2 – 6 -2024

                                       Αρ. Πρωτ.: 109

 

Προς

Περιφέρεια Αττικής

-κ. Περιφερειάρχη

-κ. Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου

 

 

ΘΕΜΑ: Για 5ο Θέμα της συνεδρίασης του 13ου Περιφερειακού Συμβουλίου (3-6-2024) «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη δημιουργία μηχανισμού αυτόματης πρωτοκόλλησης των ψηφιακών αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών αιτημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ίριδα»

Σχετ.: Η με αριθμό πρωτ. 625003/23-5-2024 εισήγηση της αναπληρώτριας Περιφερειάρχη κας Χριστίνας Κεφαλογιάννη.

 

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής ζητήματα:

  1. Στην εισήγηση η αναφορά σε διαδικασίες που έχουν ψηφιοποιηθεί και βρίσκονται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτές λειτουργούν αποκλειστικά ψηφιακά. Όμως οι αναφερόμενες διαδικασίες που έχουν ψηφιοποιηθεί και βρίσκονται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία δεν λειτουργούν αποκλειστικά ψηφιακά, αλλά απαιτείται επίσκεψη του πολίτη στην υπηρεσία.

Μάλιστα για κάποιες από αυτές (πχ Αντικατάσταση άδειας οδήγησης, Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς, Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας/κλοπής, Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας/κλοπής/φθοράς κλπ) ούτε καν αναφέρεται η δυνατότητα ψηφιακής εξυπηρέτησης στον αναρτημένο Οδηγό του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής (https://pattikis.gr/).

Ταυτόχρονα κάποιες άλλες διαδικασίες που αναφέρονται στην εισήγηση, όπως η Ταξινόμηση Οχήματος Φορτηγών, Λεωφορείων, Ρυμουλκούμενων σήμερα γίνονται μόνο με επίσκεψη του πολίτη στην υπηρεσία.

 

Θεωρούμε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η προώθηση από την Περιφερειακή Αρχή της απαίτησης για αποκλειστική ψηφιακή λειτουργία όλων αυτών των διαδικασιών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ολοκληρωμένης διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων πλατφορμών των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών/Ίριδα και της αρμόδιας για την έκδοση διπλωμάτων υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η αυτόματη πρωτοκόλληση των ψηφιακών αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών αιτημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ίριδα, όταν τα περισσότερα αιτήματα κατατίθενται με επίσκεψη στην υπηρεσία (αφού δεν είναι υποχρεωτική η αποκλειστική ψηφιακή λειτουργία) δεν σηματοδοτεί κάποια ιδιαίτερη απλοποίηση διαδικασιών και ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη. Για να υπάρξει αυτή, απαιτείται η υποχρεωτικά αποκλειστική ψηφιακή διαδικασία, μέσα από την οποία θα λαμβάνει αυτόματα και τον μοναδικό αριθμό που ισοδυναμεί με αριθμό πρωτοκόλλου.

 

  1. Στην Περιφέρεια Αττικής με την υπ’αριθ.206/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 19/07/20218 έχει εγκριθεί και επικαιροποιηθεί ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πολυκαναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων» (ΑΔΑ ΩΛ3Υ7Λ7-ΟΟ0). Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 4 “Για τα αιτήματα που προέρχονται από το τηλεφωνικό κέντρο “1539” και από τον Οδηγό δεν απαιτείται επιπρόσθετη πρωτοκόλληση, αφού μέσω του Υποσυστήματος «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Πολιτών κι Επιχειρήσεων» κάθε αίτημα λαμβάνει έναν αριθμό Ticket, που ισοδυναμεί με αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ παράλληλα χρεώνεται αυτόματα στην αρμόδια Υπηρεσία.”.

Εάν λοιπόν ζητηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάθε ηλεκτρονικό αίτημα όλων των αναφερόμενων περιπτώσεων αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, για τις οποίες υφίσταται ήδη ψηφιακή διαδικασία να λαμβάνει μοναδικό αριθμό ο οποίος θα ισοδυναμεί με αριθμό πρωτοκόλλου, θα εξακολουθούσε να υπάρχει η ανάγκη πρωτοκόλλησης μέσω ΙΡΙΔΑ;;;

  1. Σε συνέχεια της αναφοράς στην παρ.4 του άρθρου 4 του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Πολυκαναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων» και δεδομένων ζητημάτων που έχουν απασχολήσει υπαλλήλους των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών σε σχέση με την πρωτοκόλληση των συγκεκριμένων αιτημάτων παραμένει αναπάντητο το ερώτημα γιατί στις 19/9/2022 η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απάντησε (έγγραφο με πρωτ. 893265) στο υπ. αρ. πρωτ. 770760/08-08-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και της συνημμένης σε αυτό «Αιτιολογικής έκθεσης», περί τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», «ότι δεν κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του».
  2. Εφόσον επιλέγεται η δημιουργία μηχανισμού αυτόματης πρωτοκόλλησης των ψηφιακών αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών αιτημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ίριδα, θεωρούμε αυτονόητα εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 και τα εξής:

– ότι το πρωτόκολλο αυτόματα θα δίνεται / αποστέλλεται στον αιτούντα σε ενεστώτα χρόνο

– ότι όλα τα εισερχόμενα αιτήματα που θα δρομολογούνται απευθείας στις θυρίδες των κατά περίπτωση αρμοδίων Τμημάτων Αδειών Οδήγησης και Αδειών Κυκλοφορίας, θα είναι «ορατά» και από τον προϊστάμενο της κάθε Δ/νσης Μεταφορών

-και τέλος για να μην αποτελεί η εισήγηση αυτή ή και η απόφαση του Π.Σ. ένα ευχολόγιο, χρειάζεται να ανακοινωθεί εάν υπάρχει δέσμευση από τα αναφερόμενα υπουργεία ως προς τις αναγκαίες ενέργειές τους εάν και πότε αυτές θα υλοποιηθούν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *