Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΑΠΑΝΤΗΣΗ για το ζήτημα των δήθεν παραγεγραμμένων οφειλών μελών του ΣΥΠΑ
Untitled
ΑΠΑΝΤΗΣΗ για το ζήτημα των δήθεν παραγεγραμμένων οφειλών μελών του ΣΥΠΑ

                                               Αθήνα 28 – 9 -2022

                                          Αρ. Πρωτ.: 365

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Στο ζήτημα των δήθεν παραγεγραμμένων οφειλών μελών του ΣΥΠΑ, που προβάλλει με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της, η παράταξη της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» απαντάμε ως Δ.Σ. με τα εξής:

  1. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου παρουσιάστηκε η σχετική εισήγηση της Προέδρου, η οποία βασίστηκε στο καταστατικό του Συλλόγου, στα οικονομικά δεδομένα που απορρέουν από το Μητρώο μελών μας και στα νομικά δεδομένα, με τα οποία μας εξόπλισε ο νομικός συνεργάτης του Σωματείου μας.

Τόσο η εισήγηση όσο και τα νομικά δεδομένα δεν συνιστούν «γνωμοδότηση» κι αυτό ειπώθηκε ρητά κατά την συνεδρίαση. Επομένως μόνο ως προσπάθεια παραπληροφόρησης μπορεί να χαρακτηριστεί  το αίτημα να τους δώσουμε την «γνωμοδότηση»!!!, πόσο μάλλον που στο Δ.Σ. δεν λήφθηκε σχετική απόφαση αφού ζητήθηκαν και πρόσθετα στοιχεία για τις οφειλές των μελών.

2. Η εισήγηση περιείχε μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία:

I. Εισφορές για μεγάλο χρονικό διάστημα οφείλει ένα μικρό ποσοστό μελών και συγκεκριμένα:

  • Το 3,6 % των μελών έχει οφειλές από 100 έως 200 ευρώ, δηλ. από 40 έως 80 μήνες ή άλλως από 3,3 χρόνια έως 6,6 χρόνια.
  • Το 3,3 % των μελών έχει οφειλές πάνω 200 ευρώ, δηλ. περισσότερους από 80 μήνες ή άλλως περισσότερα από 6,6 χρόνια.
  • Το 85,1 % των μελών του Συλλόγου είναι οικονομικά τακτοποιημένο.II.

II. Το Δ.Σ. του ΣΥΠΑ ενημερώνει κάθε μέλος του Συλλόγου για τις οφειλές του είτε μετά από ερώτημα που απευθύνει με κάθε πρόσφορο μέσο (επικοινωνία μέσω email, τηλεφωνική κλπ), είτε μετά από αίτημά του για ένταξη στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είτε με την συμμετοχή του σε κάποια εκδήλωση του Συλλόγου, είτε με την προσέλευσή του σε Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι η οικονομική τακτοποίηση αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής κλπ, δηλαδή αποτελεί σταθερό μέλημα του προεδρείου του Δ.Σ. η σχετική ενημέρωση των μελών.

Ταυτόχρονα το Δ.Σ. του ΣΥΠΑ ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα μέλη που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα με σχετικές ανακοινώσεις, σημειώνοντας ότι όσοι «οφείλουν συσσωρευμένες συνδρομές, επειδή δεν γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους υπέρ ΣΥΠΑ μέσω της μισθοδοσίας τους ή επειδή ξεκίνησαν την παρακράτηση αλλά δεν μπόρεσαν να εξοφλήσουν τις παλαιότερες οφειλές τους, μπορούν να καταθέτουν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου όποιο ποσό θέλουν, όποτε θέλουν, ούτως ώστε να καταφέρουν στο χρόνο που αυτοί επιθυμούν, να τις εξοφλήσουν και να τακτοποιηθούν οικονομικά».

III. Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 του Καταστατικού μας, «Τα μέλη υποχρεώνονται: α.  Να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου. … ε.  Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.».

Εξάλλου, το άρθρο 8 του Καταστατικού μας ορίζει ότι «Όποιο μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του για ένα χρόνο διαγράφεται από το σωματείο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και αφού προηγηθεί σχετική προειδοποίηση. Μέλος που διαγράφηκε ξαναγράφεται μετά την εξόφληση των συνδρομών που οφείλει, οπότε θεωρείται ότι δεν έπαυσε να ανήκει στην δύναμη του Συλλόγου

IV. Ως προς τα νομικά ζητήματα, που τέθηκαν περί εφαρμογής των άρθρων 250 και 251 του ΑΚ και παραγραφής των οφειλών πέραν της πενταετίας σύμφωνα με τα νομικά δεδομένα, δεν ισχύουν γιατί:

Ως έχει κριθεί (Α.Π. 125/1967, ΝοΒ 15. 807), «… η επιβαλλομένη υπέρ νομικού τινός προσώπου εισφορά δεν εμπίπτει εις την έννοιαν της περιοδικής παροχής του άρθρ. 250 παρ. 17 του Α.Κ., εξ ου παρέπεται, ότι μη ισχυούσης δι’ αυτήν της υπό του άρθρου τούτου προβλεπομένης ή άλλης τινός βραχυπροθέσμου παραγραφής, εφαρμόζεται και επί ταύτης η εικοσαετής τοιαύτη του άρθρ. 249 του Α.Κ..».

Συνεπώς, και η εισφορά, σε συνδικαλιστικό σωματείο (νομικό πρόσωπο), των μελών του δεν υπάγεται στην διάταξη της περ. 17 του άρθρου 250 του Α.Κ. και επομένως οι σχετικές αξιώσεις του εν λόγω σωματείου δεν υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή του πιο πάνω άρθρου, αλλά στην γενική εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 του Α.Κ..

 

  1. Το Δ.Σ. του Συλλόγου παίρνει όλα τα μέτρα, ώστε οι συνάδελφοι να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους έχουν οφειλές να μπορούν να τις τακτοποιήσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, δηλ. με όποιο ποσό θέλουν, όποτε θέλουν, ούτως ώστε να καταφέρουν στο χρόνο που αυτοί επιθυμούν, να τις εξοφλήσουν και να τακτοποιηθούν οικονομικά. Ταυτόχρονα ενημέρωσε όλους τους συναδέλφους που έχουν οφειλές για την δυνατότητά τους να λάβουν μέρος στην επικείμενη Γενική Συνέλευση, δηλώνοντας έναρξη παρακράτησης της μηνιαίας συνδρομής τους υπέρ ΣΥΠΑ μέσω της μισθοδοσίας και καταθέτοντας ένα ποσό έναντι των οφειλών τους, διαδικασία στην οποία ήδη αρκετοί συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν.

 

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε σε όλους ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να τηρεί εκτός των άλλων και την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μελών του Σωματείου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *