Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Να ληφθούν μέτρα για την αδιάβλητη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
Untitled
Να ληφθούν μέτρα για την αδιάβλητη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Αθήνα  13- 6 -2022

                                         Αρ. Πρωτ.: 130

 

Να ληφθούν μέτρα για την ομαλή και αδιάβλητη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας 

Συνεχίζονται τα προβλήματα και οι καταγγελίες που αφορούν την διαβλητότητα των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την χορήγηση άδειας οδήγησης, στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας, δεδομένου ότι είναι συχνότατες οι παρεμβάσεις με σκοπό την υποβοήθηση των εξεταζομένων υποψηφίων με την βοήθεια ασύρματης επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα, ακουστικά «ψείρες», μικροκάμερες κλπ).

Προβλήματα, που δεν μπορούν να ξεπεραστούν από τις όποιες προσπάθειες των υπεύθυνων υπαλλήλων για τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Ίσα – ίσα που οι υπάλληλοι που εντοπίζουν τους δράστες που αντιγράφουν στοχοποιούνται με ότι αυτό συνεπάγεται…

Οι όποιες προσπάθειες παρεμπόδισης των παρεμβάσεων αυτών και εντοπισμού ασύρματων συσκευών προϋποθέτει σωματικό έλεγχο, τον οποίο δύναται να διενεργήσουν μόνον αστυνομικά όργανα.

Παρότι δε, πληθαίνουν οι σχετικές καταγγελίες και η αγανάκτηση των υπαλλήλων, που θέλουν και προσπαθούν να διασφαλίσουν το αδιάβλητο των θεωρητικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών οι υπεύθυνοι, κυβέρνηση – Υπουργείο– Περιφερειάρχες δεν κάνουν τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση.

Είναι χαρακτηριστικά τα εξής:

  • Ο ν. 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων κλπ», που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 5, παρ. 4 προέβλεπε «Κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη, ομαλή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας. Ως αναγκαία μέτρα νοούνται η δημιουργία κλωβού διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων, όλων των συσκευών επικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου μέσου, το οποίο καθιστά διαβλητή ή εμποδίζει τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης». Η ρύθμιση αυτή μέσα από μεταβατικές διατάξεις, ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ κλπ δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
  • Ο ν. 4625/2019 που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ κατήργησε την παραπάνω ρύθμιση και όλα τα άρθρα που αφορούσαν τις διαδικασίες απόκτησης άδειας οδήγησης.
  • Ένα και πλέον χρόνο μετά, η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε τον ν. 4850/2021 (ΦΕΚ 208/5-11-2021) «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων κλπ».

Στο άρθρο 8 «Διαδικασία θεωρητικής εξέτασης», στην παρ.2.  προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «κάθε εξεταστικό κέντρο είναι εξοπλισμένο:

α) με φορητή συσκευή με την οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιείται από τους επιτηρητές κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα των εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης,

β) με φορητή κάμερα με αποσπώμενη κάρτα μνήμης, με την οποία πραγματοποιείται στιγμιαία λήψη φωτογραφίας κάθε υποψηφίου κατά την είσοδό του…».

Με το δε άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις», την παρ. 3. έδινε προθεσμία στις Περιφέρειες τεσσάρων (4) μηνών για να προμηθευτούν, να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν τον παραπάνω αναφερόμενο εξοπλισμό στα εξεταστικά κέντρα. Σημείωνε επίσης ότι «αν οι Περιφέρειες δεν προβούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του ως άνω εξοπλισμού κατά την προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία, αναστέλλεται η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.».

Κι ενώ είμαστε επτά (7) μήνες μετά ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. Παρά μόνο με εγκύκλιο!!! το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:Ω3Π2465ΧΘΞ-ΠΛΣ), στις 25-2-2022 ενημέρωνε ότι δίνει παράταση επ’ αόριστον…, λέγοντας ότι «έως τον καθορισμό των υπόψη προδιαγραφών, τη διενέργεια της εκτίμησης (DPIA) και την υλοποίηση των λοιπών απαιτούμενων εκ μέρους των Περιφερειών ενεργειών, οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών εξακολουθούν να διενεργούνται σύμφωνα με το προγενέστερο του νόμου ρυθμιστικό πλαίσιο».

Εκτός από όλα τα παραπάνω και τις σκοπιμότητες που υπηρετούνται:

  • Εντύπωση προκαλεί η αλληλογραφία της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων η οποία αναφέρεται στις προϋποθέσεις «χρήσης ραδιοεξοπλισμού για την μη αναμετάδοση σημάτων»!!!, δηλαδή στην εγκατάσταση κλωβού διακοπής της ασύρματης επικοινωνίας στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης, η οποία με τον ισχύοντα νόμο δεν προβλέπεται… Γι αυτό εξάλλου η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων απάντησε ότι «Η νομοθέτηση πλαισίου για χρήση των συσκευών αυτών (jammers) αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν την δημόσια ασφάλεια παραμένει εκκρεμής και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ».
  • Η αδιαφορία της Περιφερειακής Αρχής που στην πρόταση του Συλλόγου μας ότι «είναι ανάγκη να φτιαχτεί επιτέλους έστω και μία μόνιμη ΜΕGA Aίθουσα Εξετάσεων με 200-300 θέσεις εξέτασης/ηλεκτρονικών υπολογιστών, που θα λειτουργεί σε σταθερή βάση, εξοπλισμένη με όλα τα τεχνολογικά συστήματα, που θα την καθιστούν «άτρωτη» σε παρεμβάσεις, ώστε οι θεωρητικές εξετάσεις να είναι αδιάβλητες» αν και πριν ένα χρόνο απαντούσε ότι «όσο για την «πρόταση» του ΣΥΠΑ για δημιουργία μεγάλης αίθουσας, να επισημανθεί ότι πρόκειται για κάτι που σχεδιάζεται από τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής εδώ και καιρό», δεν έχει κάνει τίποτα.

Φαίνεται πως είναι κάτι σαν το γεφύρι της Άρτας…, που όλο λύνονται τα ζητήματα… και τίποτα δεν λύνεται…

Αποτελεί απαίτησή μας η άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και η αδιάβλητη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας και με την άμεση προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού συσκευών ανίχνευσης οποιασδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας στα κέντρα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών και με την νομοθετική ρύθμιση εγκατάστασης και χρήσης σε αυτά των λεγόμενων jammers.

Π.Α.

  1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
  2. Υπουργό Εσωτερικών
  3. Περιφερειάρχη Αττικής
  4. ΕΝΠΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *