Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Φτάνουν πια οι κατά το δοκούν ερμηνείες και ενέργειες
Untitled
Φτάνουν πια οι κατά το δοκούν ερμηνείες και ενέργειες

Αθήνα 14- 4 -2021

Αρ. Πρωτ.: 61

Προς

                                 Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Φτάνουν πια οι κατά το δοκούν ερμηνείες και ενέργειες

Είναι απαράδεκτο να πιέζετε με κάθε τρόπο τους συναδέλφους της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Π.Υ. Β.Τ. για να συντάξουν «εκθέσεις αξιολόγησης» ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τόσο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, όσο και την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 / 241 /524, 3949/30-3-2021 απάντηση του ΥΠΕΣ για το θέμα.

Το γεγονός ότι έχουν κριθεί άκυρες οι εκθέσεις, που κατέθεσε ο συνταξιούχος προϊστάμενος της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Π.Υ. Β.Τ. δεν σας δίνει το δικαίωμα να επανέρχεστε με το υπ’ αριθ. 283303/9-4-2021 έγγραφό σας και να τους ζητάτε εκ νέου την σύνταξη Έκθεσης και την Αξιολόγησή τους από τον ένα αξιολογητή.

Δεν μπορείτε να επιμηκύνετε αυθαίρετα τα προβλεπόμενα διαστήματα που έχουν τεθεί από τον ν. 4674/2020, όπου προβλέπεται ότι «Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσμία της περ. α` της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α` 33), όπως τροποποιείται με το άρθρο 51 του παρόντος, αρχίζει την 15η Ιουλίου 2020 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021» και να στέλνετε έγγραφο στις 9-4-2021 και να ζητάτε να συνταχθούν εκθέσεις.

Δεν μπορείτε να μην διαβάζετε σωστά την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 11/οικ.3938/ 4-3-2021 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, όπου προβλέπεται η ημερομηνία 09/04/2021 ως καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία «η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης και καταχωρεί τις χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2019» και να στέλνετε στους υπαλλήλους το υπ’ αριθ. 283303/9-4-2021 έγγραφο και να τους ζητάτε «Σύνταξη εκ νέου των εκθέσεων αξιολόγησης για τα έτη 2019 και 2020 σε έντυπη μορφή».

Δεν μπορείτε να μην ερμηνεύετε σωστά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες ρυθμίσεις ότι έχετε δικαίωμα να καταχωρήσετε χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης μόνο «για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2γ του νόμου 4369/2016, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που έγιναν έντυπα επειδή προέκυψαν αστοχίες ή λάθη στην ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα καταχωρηθούν χειρόγραφες εκθέσεις αξιολόγησης: Α) στις περιπτώσεις αξιολογητών για τους οποίους, κατά τη διάρκεια της αξιολογικής περιόδου, λύθηκε η υπαλληλική σχέση – λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία – κι ως εκ τούτου, προέβησαν, ως όφειλαν, σε συμπλήρωση και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους τους σε έντυπη μορφή πριν από την αποχώρησή τους. Β) …. Γ) στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης που κατά τον έλεγχο εγκυρότητας έχουν επισημανθεί ως μη έγκυρες – λόγω αστοχίας ή λάθους ….», δηλαδή για περιπτώσεις, που δεν συνάδουν με τη συγκεκριμένη.

Δεν μπορείτε να αγνοείτε σκόπιμα τις Δηλώσεις Αποχής από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, που έχουν κατατεθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Δ/νσης και έχουν πρωτοκολληθεί αρμοδίως και με το υπ’ αριθ. 283303/9-4-2021 έγγραφό σας να τους ζητάτε να σας ξανακαταθέσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τα έτη 2019 και 2020.

Φτάνει πια. Οι συνάδελφοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και για τον νόμο της αξιολόγησης και για τα κριτήρια με τα οποία κρίνει ως άξιους η Περιφερειακή Αρχή.

Ας διατεθεί επιτέλους ο χρόνος όλων σε κάτι εποικοδομητικό…

Κοιν/ση

Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Φτάνουν πια οι κατά το δοκούν ερμηνείες και ενέργειες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *