Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ αποχησ εδυ αττικησ
pexels-mohammad-danish-891059
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ αποχησ εδυ αττικησ

Αθήνα 6 /10/2020

Αριθμ. Πρωτ.:163

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ

Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα του και εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88, Τ.Κ. 11741.

Π  Ρ  Ο  Σ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γεώργιο Πατούλη,  που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 15-17.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η

  1. Υπουργείο Εσωτερικών
  2. Υπουργείο Οικονομικών
  3. Υπουργείο Εργασίας
  4. Ένωση Περιφερειαρχών Ελλάδας

Αναφορικά με Απόφαση Προκήρυξης Αποχής των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου όλων των Π.Ε. και Τομέων της Περιφέρειας Αττικής, από την εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας και ελέγχων, από την Τρίτη 13 Οκτώβρη 2020 έως την Παρασκευή 30 Οκτώβρη 2020, με δυνατότητα συνέχισης.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, στην συνεδρίασή του στις 5 Οκτώβρη 2020 και αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι:

  1. Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας είναι μέλη του πρωτοβάθμιου Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος, ανήκει και εκπροσωπείται σε δευτεροβάθμιο επίπεδο από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ).
  2. Συνεχίζεται η απαράδεκτη κατάσταση υποχρέωσης των Εποπτών Δημόσιας Υγείας όλων των Διευθύνσεων Υγειονομικού Ελέγχου όλων των Π.Ε. και Τομέων της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να εκτελούν τις αρμοδιότητες τους για την πραγματοποίηση των εξωτερικών ελέγχων και κάθε είδους αυτοψιών, να διαθέτουν τα ιδιωτικά τους ΙΧ αυτοκίνητα χωρίς να αποζημιώνονται, να μετακινούνται δηλαδή με τα ιδιωτικά τους ΙΧ αυτοκίνητα, επιφορτιζόμενοι με όλα τα έξοδα χρήσης των αυτοκινήτων τους (καύσιμα, συντήρηση, ασφάλιστρα κλπ). Σημειώνουμε επίσης ότι δεν αποζημιώνονται ούτε καν για το όποιο ποσό των εισιτηρίων τους όταν τυχόν χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, για τις περιπτώσεις εκείνες βέβαια που σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις μπορούν να τις χρησιμοποιούν, δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Επιτρόπου το ποσό που μπορεί να καλυφθεί φτάνει μέχρι 1 ευρώ την ημέρα και μετά από μια τεράστια γραφειοκρατική διαδικασία.
  3. Δεν έχει επιλυθεί ακόμα η χορήγηση στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας του ανθυγιεινού επιδόματος, αν και καθημερινά και καθ’ όλο το ωράριο εργασίας τους ασκώντας υγειονομικούς ελέγχους αντιμετωπίζουν ακραίες ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και εκτίθενται σε διάφορους βιολογικούς, τοξικούς και χημικούς κινδύνους, μέσα από την υγειονομική επιτήρηση λοιμωδών νόσων, την συμμετοχή στη διενέργεια εξυγίανσης δημοσίων και ιδιωτικών χώρων από συσσωρευμένα απορρίμματα κ.λπ., την συμμετοχή στην εκτέλεση προγραμμάτων καταπολέμησης των εντόμων υγειονομικής σημασίας, για την πρόληψη της ελονοσίας, την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου κ.α., τις αυτοψίες σε ανθυγιεινές εστίες, σε χώρους συλλογής απορριμμάτων (οικιακών ή μολυσματικών), σε χώρους επεξεργασίας ή χώρους υγειονομικής ταφής αυτών (ΧΥΤΑ) κλπ, τις απολυμάνσεις οστών για τη μεταφορά τους, αυτοψίες στις σωρούς των νεκρών κατά την διαδικασία μεταφοράς των στο εξωτερικό κλπ. Σημειώνουμε ότι οι ΕΔΥ ελάμβαναν με τις διατάξεις του Ν. 1160/1981 με ομόφωνη απόφαση όλων των Πολιτικών Κομμάτων, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας το οποίο μετά τη θεσμοθέτησή του με το Ν. 1160/1981, διατηρήθηκε με όλες τις μεταγενέστερες διατάξεις που αφορούσαν το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, με ρητή κάθε φορά αναφορά στην ειδικότητα του Επόπτη Δημόσιας Υγείας (Ν. 1505/84, Ν. 2470/97). Στη συνέχεια με την υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ.2/16519/0022/24-2-2012 (465, τ.β) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», δεν συμπεριελήφθηκε η ειδικότητα των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, παρότι εχορηγείτο μέχρι το Νοέμβρη του 2011 συνεχώς, δηλαδή επί τριάντα (30) χρόνια στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας/ Υγειονολόγους. Το 2018 αν και μετά από παρεμβάσεις μας δόθηκε με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών για τον ν. 4483/2017 και πάλι η δυνατότητα χορήγησης του ανθυγιεινού επιδόματος, με σχετική βεβαίωση των Δ/ντών των υπηρεσιών που υπηρετούν οι ΕΔΥ, δεν δόθηκε λύση, δεδομένων των ενστάσεων και των ερμηνειών, που κατά το δοκούν έδιναν Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ, και παρά το γεγονός ότι πληθαίνουν τα περιστατικά σε ΕΔΥ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους από επιμολύνσεις, δήγματα εντόμων και παρασίτων, δερματίτιδες, αλλεργίες κλπ.
  4. Δεν έχει προχωρήσει η χορήγηση «ελεγκτικού επιδόματος», παρότι καθημερινά παρουσιάζονται με ιδιαίτερη έπαρση οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους, την ίδια ώρα μάλιστα που απαιτούν από τους ΕΔΥ της Αττικής να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα και να χρεώνονται για κλήσεις, που αφορούν τη δουλειά τους, ενώ σε άλλες υπηρεσίες και ειδικότητες έχει νομοθετηθεί η χορήγηση σχετικής αποζημίωσης για την πραγματοποίηση των ελέγχων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χορήγηση ελεγκτικής αποζημίωσης στους επιθεωρητές εργασίας των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που διενεργούν ελέγχους, στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και σε μια σειρά επιθεωρητές και ελεγκτές του δημόσιου τομέα.
  5. Αντί να ενισχυθούν οι Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, όπως και οι άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής με μόνιμο προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα, απαξιώνονται και γραφειοκρατικοποιείται συνεχώς η εργασία των ΕΔΥ σε βάρος του ελεγκτικού τους έργου. Σημειώνεται ότι οι τελευταίες προσλήψεις μόνιμων ΕΔΥ έγιναν το 2009. Ταυτόχρονα επιχειρείται η «διάσπαση» του έργου των υπηρεσιών και η ένταξή του σε ένα μηχανισμό λειτουργίας χωρίς επιστημονικά κριτήρια και αρχές, εξυπηρέτησης «ημετέρων» και δημιουργίας «παραελεγκτικού» μηχανισμού, μέσα από το προωθούμενο σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων Επιθεώρησης σε κάθε Περιφέρεια», όπου θέλει να εντάξει εκτός των άλλων και συγκεκριμένες αρμοδιότητες υγειονομικού ελέγχου, με ένα μικρό αριθμό υπαλλήλων, στους οποίους θα χορηγεί «ελεγκτικό επίδομα».
  6. Τα προβλήματα έχουν επισημανθεί πάρα πολλές φορές, έχουν διατυπωθεί τα αιτήματα και έχουν προταθεί λύσεις, όχι μόνο δεν έχουν επιλυθεί αλλά συνεχώς οξύνονται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την προκήρυξη Αποχής των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου όλων των Π.Ε. και Τομέων της Περιφέρειας Αττικής, από την εκτέλεση κάθε εξωτερικής υπηρεσίας και εξωτερικών ελέγχων, από την Τρίτη 13 Οκτώβρη 2020 έως την Παρασκευή 30 Οκτώβρη 2020, με δυνατότητα συνέχισης, δεδομένου ότι οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας είναι μέλη του πρωτοβάθμιου Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος, ανήκει και εκπροσωπείται σε δευτεροβάθμιο επίπεδο από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), με αιτήματα:

-την καταβολή εξόδων κίνησης εντός έδρας με την χορήγηση πάγιων μηνιαίων οδοιπορικών

-την ένταξή τους στους δικαιούχους επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας

-την χορήγηση «ελεγκτικού επιδόματος»

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων

την απόσυρση του προωθούμενου σχεδίου νόμου για τη «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων Επιθεώρησης σε κάθε Περιφέρεια».

Από την ως άνω αποχή εκτέλεσης εξωτερικής εργασίας εξαιρούνται οι παρακάτω εργασίας:

-Εφαρμογές προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών

-Μεταφορές σορών

-Αυτοψίες μετά από Εισαγγελικές παραγγελίες για σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας

-Περιπτώσεις θετικής Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας για λοιμώδες νόσημα (Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένος Πειραιώς).

Σημειώνουμε ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας, ως έχει παγίως κριθεί ακόμα και με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι κηρύσσουμε Αποχή των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου όλων των Π.Ε. και Τομέων της Περιφέρειας Αττικής, από την εκτέλεση κάθε εξωτερικής υπηρεσίας και εξωτερικών ελέγχων, από την Τρίτη 13 Οκτώβρη 2020 έως την Παρασκευή 30 Οκτώβρη 2020, με δυνατότητα συνέχισης, παρέχοντας πλήρη κάλυψη στο σύνολο των μονίμων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ΕΔΥ της Περιφέρειας Αττικής, τους οποίους εκπροσωπούμε.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», όπως νομίμως εκπροσωπείται, καθώς και στους αρμόδιους υπουργούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.- 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΠΟΧΗΣ ΕΔΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *