Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΟΙ «ΕΚΠΤΩΤΕΣ» ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ
Untitled
ΟΙ «ΕΚΠΤΩΤΕΣ» ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ

Αθήνα  26- 7 -2020

Αρ. Πρωτ.:197

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙ «ΕΚΠΤΩΤΕΣ» ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ

Μπορεί η Περιφερειακή Αρχή να «σώζει» την τελευταία στιγμή το ζήτημα της προμήθειας πεντακοσίων (500) φορητών συστημάτων καθαρισμού κατά του Covid-19, οδηγώντας στην Οικονομική Επιτροπή ως έκπτωτο τον ανάδοχο, όμως τα ζητήματα παραμένουν:

 • Πως γίνεται από τα 5.000.000 € που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών ως έκτακτη κατανομή, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2020 στην Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη αναγκών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19, για προμήθειες υλικού και αγαθών και κυρίως την υλοποίηση επισιτιστικών προγραμμάτων να περισσεύουν 930.000 ευρώ και να είναι ακριβώς αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕΔΑ με προμήθεια φορητών συστημάτων καθαρισμού;
 • Πως γίνεται ενώ τα τυχόν αδιάθετα ποσά της υπ΄ αρ. πρωτ. 21106/01-04-2020 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ρ5Ο46ΜΤΛ6-Σ2Φ), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την αρ. πρωτ. 22195/07-04-2020 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ6ΗΖ46ΜΤΛ6-ΦΘΓ) προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών να οδηγούνται στην κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ);

Από πότε βαφτίζονται και αποτελούν λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας οι δαπάνες της ΠΕΔΑ; Από πότε η ΠΕΔΑ κι οι Δήμοι πρέπει να χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια; Το ερώτημα είναι ρητορικό…, κι η απάντηση μπορεί να σχετίζεται μόνο με δημιουργία πάσης φύσεως εξυπηρετήσεων… Όποιος θέλει ας ψάξει πως προέκυψε η υπ’ αρ. πρωτ. 516/18-06-2020 επιστολή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής…. και γιατί απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Αττικής κι όχι στο Υπουργείο Εσωτερικών…

Η εξήγηση που δίνεται ότι σύμφωνα με σχετική ΠΝΠ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών και εφόσον εξακολουθεί και υπάρχει κίνδυνος για τη διασπορά του κορονοϊού Covid 19, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μπορούν να προμηθεύονται και να διανέμουν κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής και συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του Covid19 σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, και οργανισμούς καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εδρεύουν εντός της Περιφέρειάς τους, το μόνο που κάνει είναι να μεταφέρει την ευθύνη στο υπουργείο Εσωτερικών και την κυβέρνηση, που «έλυσε τα χέρια» σε Δημάρχους και Περιφερειάρχες για τέτοιες διαδικασίες…

 • Πως γίνεται να διατίθενται 930.000 ευρώ!!! σε προμήθεια με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση; Κι αυτό το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί κι ο πλέον άσχετος γνωρίζει ότι αυτό συνδέεται με φωτογραφικούς όρους…
 • Πως γίνεται για μια προμήθεια 930.000 ευρώ να λαμβάνει Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, δηλ. για μια Σύμβαση άνω των προβλεπόμενων ορίων, να μην απαιτείται λήψη έγκρισης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ); Σημειώνουμε ότι η σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λήφθηκε κατά πλειοψηφία με την δοσμένη με νόμο της ΝΔ πλειοψηφία…
 • Πως γίνεται ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας να εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την προμήθεια φορητών συστημάτων καθαρισμού και απολύμανσης συγκεκριμένης τιμής 1.500 συν ΦΠΑ ανά σετ; Αναφερόμαστε στην υπ’ αριθμ. 101/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που ψήφισαν σύσσωμοι οι σύμβουλοι του Πατούλη «Νέα Αρχή για την Αττική», οι προσχωρήσαντες σ’ αυτόν και οι γνωστοί συνοδοιπόροι του «Ελληνική Αυγή» και «Τζήμερος». Φαίνεται πως αυτές οι διαδικασίες προβλέπονται… όταν πρόκειται να μοιραστούν εκατομμύρια…
 • Πως είναι δυνατόν στις 26-6-2020 ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας να ζητά την προμήθεια φορητών συστημάτων καθαρισμού και απολύμανσης για τις ανάγκες της ΠΕΔΑ και την ίδια μέρα!!! η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας με έγγραφό της (441769/26-06-2020 έγγραφο) να απαντά και να δίνει τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για την συγκεκριμένη προμήθεια; Είπαμε το δημόσιο έχει αναπτύξει ταχύτητα…, αλλά τόση;
 • Πως είναι δυνατόν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας να ορίζει τις 3 εταιρείες που συμμετείχαν στην διαπραγμάτευση με το υπ᾽ αρ. 441675/26.06.2020 έγγραφό του, και μάλιστα οι 2 εξ αυτών να έχουν άσχετο επαγγελματικό αντικείμενο; Δεν είναι αναμενόμενο οι «άσχετες» εταιρείες να δίνουν προσφορά μεγαλύτερη;
 • Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήταν φωτογραφική η διαδικασία και γι αυτό ήταν όλα προκαθορισμένα (προϋπολογισμός προμήθειας, τεχνικές προδιαγραφές, τιμή, προσφορές των άλλων «άσχετων» εταιρειών κλπ);

Και βέβαια μετά τα παραπάνω είναι ώρα να θέσουμε και τα εξής ζητήματα:

 • Μέχρι πότε για να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα και να διοχετεύεται χρήμα όπου κάποιοι επιλέγουν, η υλοποίηση όλων των αναγκαίων μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 δεν ανατίθεται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας;
 • Μέχρι πότε ο αναγκαίος εξοπλισμός θα παραχωρείται σε εργολάβους κι οι υπηρεσίες θα μένουν «γυμνές» και θα υποβαθμίζονται σε μέσα και σε προσωπικό;
 • Μέχρι πότε οι δημόσιες υπηρεσίες θα χρησιμοποιούνται σαν «μεσάζοντες» και «τροχονόμοι» στη διάθεση στους επιχειρηματικούς ομίλους των εκατομμύριων του ματωμένου κρατικού και ευρωενωσιακού προϋπολογισμού;

Τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τις δίνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, που στέκονται απέναντι στις επιλογές κυβερνήσεων, Περιφερειαρχών και Δημάρχων, που τους βλέπουν να δίνουν τα πάντα για την στήριξη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, την ίδια ώρα που τσακίζουν με όλους τους τρόπους την ζωή των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων γενικότερα.

Γι αυτό και οι εργαζόμενοι ξέρουμε πως δεν ξεμπερδεύουμε… με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας (εάν βέβαια ληφθεί…) για τις «ΕΚΠΤΩΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ» του 1.000.000 ευρώ…

 

Π.Α.

 1. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
 2. Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 1. Παρατάξεις Π.Σ. Αττικής
 2. ΕΝΠΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ ΟΙ «ΕΚΠΤΩΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ» ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *