Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Υλοποίηση ρύθμισης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων
Untitled
Υλοποίηση ρύθμισης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων

Αθήνα 23- 5 -2020

Αρ. Πρωτ.: 126

Προς

1. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

2. Περιφερειάρχη Αττικής

Θέμα: Υλοποίηση ρύθμισης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων.

Όπως γνωρίζετε στο άρθρο 167 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017/Α΄) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται διάταξη για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών των υπαλλήλων των Περιφερειών, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, κατά τη θερινή περίοδο κάθε χρόνου και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες.

Δεδομένου ότι όπως φαίνεται θα λειτουργήσουν άμεσα οι κατασκηνώσεις είναι αναγκαίο να υπάρξει σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τον καθορισμό όλων των αναγκαίων λεπτομερειών, όπως ρητά αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη.

Σημειώνοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους εργαζόμενους των Περιφερειών αδιακρίτως σχέσης παρεχόμενης εργασίας, παρακαλούμε για τις αναγκαίες άμεσες ενέργειες και τον προγραμματισμό που απαιτείται, εισάγοντας το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, άμεσα.

Κοιν/ση

  1. Αντιπεριφερειάρχες

  2. Παρατάξεις Π.Σ.

  3. Γενικό Δ/ντή Οικονομικών

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Υλοποίηση ρύθμισης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *