Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
pexels-mohammad-danish-891059
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα  27/1/2020

Αριθμ. Πρωτ.:29

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τα αιτήματα των εργαζομένων στις Περιφέρειες κατέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Γενάρη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η συνάντηση παρότι ήταν προγραμματισμένη με τον υπουργό, λόγω της εξέλιξης της συζήτησης στη Βουλή για τον εκλογικό νόμο, πραγματοποιήθηκε με την Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Η συνάντηση με τον υπουργό μεταφέρθηκε σε επόμενο χρόνο.

Από την μεριά της Ομοσπονδίας εκτός από τις αναφορές στις εξελίξεις και τα γενικότερα ζητήματα παρουσιάστηκε συνοπτικά το πλαίσιο αιτημάτων, που αποτυπώνει τα βασικά προβλήματα των εργαζομένων στις Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα ζητήθηκαν τα παρακάτω, για τα οποία είτε έχει καθ’ ύλην αρμοδιότητα, είτε έχει συναρμοδιότητα το υπουργείο εσωτερικών:

 1. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να αντιμετωπιστεί η τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών των Περιφερειών (40% μείωση από το 2009) και να αρθεί η συνεχιζόμενη «απαγόρευση» των προσλήψεων. Παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με δικαιώματα και μισθούς, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Θεωρούμε ότι υποστελέχωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την «κινητικότητα», ούτε με τους  απαράδεκτους περιορισμούς που τίθενται, παρά μόνον με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πόσο μάλλον που η κάλυψη των θέσεων με την  κινητικότητα συνδέεται με την ελλιπή δυνατότητα των Περιφερειών να καλύπτουν την απαιτούμενη μισθοδοτική δαπάνη, τη στιγμή που οι ΚΑΠ εδώ και αρκετά χρόνια παραμένουν αμετάβλητοι.

Η προώθηση της κινητικότητας απαιτεί κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 1. Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλειες. Χορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Πλήρης μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας. Αναγνώριση της διετίας 2016-2017, χορήγηση κλιμακίου ανά διετία και στους ΥΕ-ΔΕ.
 2. Επίλυση των προβλημάτων της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, που σχετίζονται με την «νέα» μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων.
 3. Χορήγηση «ελεγκτικού» επιδόματος στο σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και των υποστηρικτικών δομών όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
 4. Επέκταση της ρύθμισης για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων και στα ζητήματα της κάλυψης των αναγκών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για όλα τα παιδιά των συναδέλφων. Κατάργηση της εξαίρεσης για τις μητέρες δημοσίους υπαλλήλους (επομένως και για τις μητέρες υπαλλήλους των Περιφερειών) για τη συμμετοχή των παιδιών μας στα προγράμματα ΕΣΠΑ (Προγράμματα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής κλπ).
 1. Χορήγηση (συνέχιση) και επέκταση των ρυθμίσεων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους των Περιφερειών, που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα της Ομοσπονδίας.
 1. Χορήγηση μηνιαίου ποσού για την κάλυψη της εντός έδρας κίνησης των υπαλλήλων των ελεγκτικών μηχανισμών των Περιφερειών (πάγια οδοιπορικά). Απλοποίηση των δικαιολογητικών και των διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, έγκαιρα, χωρίς καμιά καθυστέρηση. Αύξηση με διπλασιασμό των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας και αναπροσαρμογή της απαράδεκτης χιλιομετρικής αποζημίωσης, στις περιπτώσεις χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
 1. Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Τεχνικές και Οικονομικές ιδίως υπηρεσίες, τόσο κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, όσο και με τις τυχόν ποινικές & αστικές ευθύνες. Άρση του καθεστώτος μεταφοράς αστικής ευθύνης στους υπαλλήλους των Τεχνικών υπαλλήλων των Τεχνικών υπηρεσιών (ρέματα, συντήρηση δρόμων κλπ) των Περιφερειών. Κατάργηση των «ειδικών» πειθαρχικών παραπτωμάτων που αφορούν συναδέλφους που εργάζονται στην αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων.
 1. Άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης. Διαδικασίες επιλογής θέσεων ευθύνης με αντικειμενικά κριτήρια. Συμμετοχή των αιρετών στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων.

Κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών – Κατάργηση του άρθρου 97 (Ν.3528/2007), στις διαδικασίες τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης. Δυνατότητα πιστοποίησης από το ΕΚΔΔΑ ή άλλους Δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς της γνώσης Η/Υ. Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης.

 1. Επαναφορά του νόμου της επιδότησης 1ης κατοικίας στις παραμεθόριες περιοχές.
 1. Κάλυψη των παραβόλων για την ανανέωση αδειών οδήγησης Γ’ κατηγορίας, αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων των υπαλλήλων οδηγών και χειριστών των Περιφερειών.
 1. Έκδοση Υπουργικής Απόφαση για τις διαδικασίες εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών, προσαρμοσμένη στα δεδομένα των Περιφερειών, για να σταματήσουν ή έστω να μειωθούν παρερμηνείες και προβλήματα, που κάθε φορά παρουσιάζονται.
 1. Υπερδιπλασιασμό των συμμετεχόντων στα εκλογικά συνεργεία.
 1. Αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων και προώθηση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών κλπ συστημάτων.
 2. Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Περιφερειών. Καμιά εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, περιουσίας των Περιφερειών. Καμιά μεταφορά αρμοδιότητας χωρίς πόρους και προσωπικό. Οι υπηρεσίες να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητες κοινωνικού τους χαρακτήρα. Να σταματήσουν οι σχεδιασμοί για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των ΟΤΑ. Όχι στη διεύρυνση του «φοροεισπρακτικού ρόλου» των Περιφερειών.

Πλήρης κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες υποδομές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, πολιτιστικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών κλπ αναγκών.

 Όχι σε  αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στους ΟΤΑ.

Η Γ.Γ. του Υπουργείου μεταφέροντας τις θέσεις του υπουργού και της κυβέρνησης γενικότερα και υπεραμυνόμενη των περικοπών, αναφέρθηκε σε ειλημμένες πολιτικές αποφάσεις για τα εξής ζητήματα:

 • Επαναλαμβάνοντας το γνωστό ότι οι προσλήψεις και τα αιτήματα που έχουν οικονομικό περιεχόμενο υπόκεινται στους δημοσιονομικούς περιορισμούς παρέπεμψε σε μελέτη σε Επιτροπές αρκετά ζητήματα.
 • Ειδικότερα για τις προσλήψεις αν και αναγνώρισε την υπάρχουσα υποστελέχωση, μετέφερε την κυβερνητική απόφαση για προώθηση μόνο 3.000 περίπου προσλήψεων για όλο το δημόσιο και όλους τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, εκτός από όσες έχουν ήδη προκηρυχθεί κλπ. Με λίγα λόγια μας είπε ότι θα δούμε μόνον ελάχιστες προσλήψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες πχ κτηνίατροι και μηχανικοί!!!, που δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν με την «κινητικότητα».
 • Αναφέρθηκε στη λειτουργία της Επιτροπής για το ανθυγιεινό επίδομα και στη πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετηθεί η «νέα» κατάσταση τον Σεπτέμβρη 2020.
 • Για το ζήτημα της ιδιαίτερης αστικής & ποινικής ευθύνης που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Τεχνικές και Οικονομικές ιδίως υπηρεσίες έκανε πως δεν καταλάβαινε…
 • Ήταν αρνητική στη μεταφορά της μισθοδοσίας μας στον κρατικό προϋπολογισμό.

Μας ενημέρωσε επίσης ότι:

 • Έχουν παραπεμφθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τα ζητήματα που αφορούν την μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, μετά την μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία.
 • Πρόθεσή τους είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες επιλογής Γενικών Δ/ντών, χωρίς βέβαια να εξηγεί πως θα ξεπεραστεί η άρνηση προκήρυξης των θέσεων από τους Περιφερειάρχες.
 • Δεν θα συμπεριλάβουν την αφαίρεση των αιρετών εκπροσώπων από τα ΣΕΠ, στο επικείμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ.
 • Η Επιτροπή που έχει συσταθεί για την τυχόν «ανακατανομή» αρμοδιοτήτων θα ολοκληρώσει το έργο της περίπου στον Απρίλη.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, μετά από όλα τα παραπάνω, όπου δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική δέσμευση, αποτελεί μονόδρομο το να προχωρήσουμε αποφασιστικά στο δρόμο της αγωνιστικής επίλυσης των προβλημάτων, της διεκδίκησης ικανοποίησης των αιτημάτων μας, της συνέχισης της ενωτικής και μαζικής συσπείρωσης όλων των εργαζομένων στα συνδικαλιστικά όργανα (Συλλόγους και Ομοσπονδία), για να μπορούμε να στεκόμαστε αξιόμαχα απέναντι σε κάθε αντεργατική πολιτική.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ για συνάντηση στο ΥΠΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *