Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Untitled
ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αθήνα 16 – 4 -2019

Αρ. Πρωτ.: 113

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του και εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88, Τ.Κ. 11741.

Π  Ρ  Ο  Σ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», όπως νομίμως εκπροσωπείται από την κ. Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ρένα Δούρου, κατοικοεδρεύουσα στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 15-17.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής.

————————–

Αναφορικά με το ζήτημα της αξιολόγησης του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, σας καθιστούμε γνωστά τα κατωτέρω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΑ, σε συνεδρίαση του στις 16-04-2019, ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ:

  1. Τις διατάξεις των νόμων 4369/2016, 4553/2018, 4590/2019, όπως ισχύουν και την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100/12-3-2019 Εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τις οποίες η Κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει ρυθμίσεις αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και την απεργοσπαστική τιμωρητική διάταξη – τροπολογία (24Α του ν.4369/16) που συνεχίζει να εφαρμόζουν Περιφερειάρχες και κυβέρνηση με αρνητικές συνέπειες για τους προϊσταμένους.
  2. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση συνδέεται ευθέως με την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις (4354/2015, 4369/2016).
  3. Το γεγονός ότι δεν προχώρησαν οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων σε όλες τις Γενικές Δ/νσεις, τις Δ/νσεις και τα Τμήματα της Περιφέρειας.
  4. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της αξιολόγησης και της συνέντευξης στις διαδικασίες της επιλογής θέσεων ευθύνης, της κινητικότητας και των μετατάξεων.
  5. Το γεγονός ότι η προωθούμενη αξιολόγηση, δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη για επιστημονική, τεχνική, επαγγελματική στήριξη των Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικά των εργαζόμενων στην Περιφέρεια Αττικής, δεν έχει ως στόχο να γίνουν καλύτερες, πιο σύγχρονες και ποιοτικές οι Δημόσιες Υπηρεσίες και ειδικά οι υπηρεσίες της Περιφέρειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την προκήρυξη Απεργίας –Αποχής από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, σημειώνοντας, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των μονίμων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής, τους οποίους εκπροσωπούμε.

Με την ίδια ως άνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε το Προεδρείο του Δ.Σ. να προβεί σε κάθε αναγκαία διαδικαστική ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», όπως νομίμως εκπροσωπείται.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *