Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Χορήγηση στοιχείων
Untitled
Χορήγηση στοιχείων

Αθήνα  4- 1 -2019

Αρ. Πρωτ.: 52

Προς

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα

Θέμα: Χορήγηση στοιχείων.

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα παρακάτω αντίγραφα, που αφορούν την υπόθεση αγοράς του κτηρίου, ιδιοκτησίας SYNERGO ΑΕ:

  1. Την υπ’αριθμ.49/16-11-2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που αναγράφεται στην με αριθμό πρωτ. οικ5158/23-11-2018 Απόφαση έγκρισης δαπάνης.
  2. Την υπ’αριθμ. C_1428/27-11-2018 Προσφορά του «Αναδόχου», “SOLUM PROPERTY SOLUTIONS – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ”.
  3. Το σχετικό παραδοτέο του προμηθευτή και το από 19.12.2018 πρωτόκολλο παραλαβής που αναγράφεται στην με αριθμό πρωτ. 5520/31-12-2018 Εντολή πληρωμής.
  4. Την απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής ή όποιου οργάνου αποφάσισε για την με αριθμό πρωτ. 3969/26-9-2018 Απόφαση έγκρισης δαπάνης.
  5. Τη Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του ΤΕΕ μετά την με αριθμό πρωτ. 3980/26-9-2018 Απόφαση ανάθεσης.
  6. Το σχετικό παραδοτέο του ΤΕΕ και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής που ορίστηκε με την με αριθμό πρωτ. οικ. 4193/5-10-2018 απόφαση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Χορήγηση στοιχείων κτηρίου Περιστέρι

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *