Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Untitled
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αθήνα 29-1-2019

Αρ. Πρωτ.: 39

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνάδελφοι, επειδή σύμφωνα με το αριθ. 21492/23-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού θα αρχίσει η γνωστοποίηση των Εκθέσεων αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι πολλοί απείχαμε από τις διαδικασίες, θεωρούμε αναγκαίο να ενημερώσουμε και πάλι για τα παρακάτω ζητήματα:

  1. Δηλώνουμε εγγράφως κατά την παραλαβή της αξιολόγησης ότι «Δεν αποδέχομαι τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση αυτή, που έγινε χωρίς την συμμετοχή μου και ενώ απείχα σύμφωνα με την προκηρυγμένη νόμιμα, απεργία-αποχή των συνδικαλιστικών μου οργάνων. Συνεχίζω να έχω την ίδια γνώμη και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε διαδικασίας ένστασης και ένδικου μέσου για την προστασία των δικαιωμάτων μου». Την Δήλωση την κάνουμε είτε στο έντυπο της Έκθεσης, είτε σε «λευκή» σελίδα και την επισυνάπτουμε στο έντυπο της Έκθεσης.
  1. Αποστέλλουμε – εάν θέλουμε – αντίγραφο της Έκθεσής μας στο Σύλλογο, προκειμένου να συγκεντρωθεί μια συνολική εικόνα.
  1. Σας γνωρίζουμε ότι «ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75)» και ότι «Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης».
  1. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει διοικητική προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια μέσα σε (60) εξήντα ημέρες.
  1. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι όπως αρκετοί έχετε ήδη ενημερωθεί από την Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού ξεκινούν οι συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να εξετασθεί η ειδική αιτιολογία των Εκθέσεων αξιολόγησης του έτους 2016.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4369/2016, έχετε τη δυνατότητα, να ζητήσετε με αίτησή σας να συμμετάσχει στη συνεδρίαση – χωρίς δικαίωμα ψήφου – και εκπρόσωπος του Συλλόγου μας, εφόσον βέβαια είστε μέλος, σας καλούμε σε περίπτωση που το επιθυμείτε να στείλετε σχετικό αίτημα στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού (dad@patt.gov.gr) ή στη γραμματέα της Επιτροπής (gkytoudi@patt.gov.gr).

Χωρίς κατάθεση σχετικού αιτήματος δεν θα συμμετέχει εκπρόσωπος του Συλλόγου για λογαριασμό σας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ζητώ στην συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την …………………………….., και θα συζητηθεί ως θέμα η έκθεση αξιολόγησής μου έτους 2016, να συμμετέχει εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.

……/../2019

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *