Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΩΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Untitled
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΩΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα  5- 11 -2018

Αρ. Πρωτ.: 303

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Α Ι Τ Η Σ Η

Για πληρωμή χρηματικών απαιτήσεων κατά του ΝΠΔΔ Περιφέρειας Αττικής

Του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, της προέδρου του, ως εκπροσώπου και ατομικά εκάστου των περιλαμβανόμενων στη συνημμένη κατάσταση μελών μας.

Ως έχοντες καταστατικό έννομο συμφέρον για λογαριασμό των μελών μας, αλλά και έκαστο των μελών μας ατομικά, κατοίκων στις αναγραφόμενες στη συνημμένη κατάσταση διευθύνσεις, ζητάμε όπως άμεσα και με ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας:

Α) μας επιστρέψετε σε χρήμα, αναδρομικά και εντόκως από 1-1-2013 έως σήμερα, τα ποσά των δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας που αντισυνταγματικώς καταργήθηκαν,

Β) έτι δε περαιτέρω, όπως από σήμερα και εφεξής συμπεριλάβετε τα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας στη μισθοδοσία μας ex nunc.

Είμαστε από τις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες έκαστος και εκάστη εξ ημών έως και σήμερα υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου και πιο συγκεκριμένα της Περιφέρειας Αττικής και δη των αναλυτικά παρακάτω αναφερομένων Υπηρεσιών του.

Από 1/11/2011 καθορίσθηκε το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των 500 ευρώ,  το επίδομα εορτών Πάσχα στο ποσό των 250 ευρώ, καθώς και το επίδομα αδείας στο ποσό των 250 ευρώ.

Στη συνέχεια από 1/1/2013,  με το Ν. 4093/2012  καταργήθηκαν, το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων,  το επίδομα των εορτών Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, για τους λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ κλπ.

Πλην όμως θεωρούμε πως η κατάργηση των παραπάνω επιδομάτων είναι αντισυνταγματική, δεδομένου ότι επί της ουσίας παραβιάζει την κατ΄ άρθρο 4 παρ. 1 του συντάγματος αρχή της ισότητας, αφού ενέχει αδικαιολόγητα δυσμενή διάκριση σε βάρος των εν ενεργεία υπαλλήλων και αποτελεί επιδίωξη δημοσιονομικού οφέλους με κοινωνικά οξύ και άδικο τρόπο σε βάρος της «θεωρητικά» προστατευμένης από το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α., αξιοπρεπούς διαβίωσής μας.

Οι διατάξεις της υποπ Γ. ΠΕΡ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 που κατάργησαν τα παραπάνω επιδόματα, είναι ανίσχυρες ως αντίθετες με διατάξεις, που κατοχυρώνουν τον σεβασμό της περιουσίας του ανθρώπου, περιλαμβάνοντας στην έννοια της περιουσίας όχι μόνο τα “εμπράγματα δικαιώματα”, αλλά και τα “δικαιώματα περιουσιακής φύσεως” και τα νομίμως κεκτημένα “οικονομικά συμφέροντα”, με συνέπεια να καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές και τα “ενοχικής φύσης περιουσιακά δικαιώματα” και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά.

Τέτοιες είναι και οι απαιτήσεις για κοινωνικοασφαλιστικές και εν γένει μισθολογικές παροχές, γι’ αυτό, η αναγνωριζόμενη από το υφιστάμενο δίκαιο απαίτηση αποτελεί στοιχείο της περιουσίας του υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να περιοριστεί (μέσω ευθέων περικοπών), με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση και γι αυτό θεωρούμε ότι η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας έρχεται επί της ουσίας σε πλήρη αντίθεση με διατάξεις και συμβάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να καταβάλλει σε έκαστο και εκάστη εξ ημών, αναδρομικά από 01/1/2013 μέχρι σήμερα, τα ποσά επιδομάτων  που καταργήθηκαν με την παραπάνω διάταξη και που αναλύονται στα ακόλουθα ειδικότερα ποσά, για έκαστο και εκάστη εξ ημών των αιτούντων: α) επίδομα εορτών Χριστουγέννων κάθε έτους ευρώ 500, β) επίδομα εορτών Πάσχα κάθε έτους ευρώ 250, γ) επίδομα αδείας κάθε έτους ευρώ  250.

Eπειδή επομένως δέον όπως αναγνωρισθεί και υποχρεωθεί η Περιφέρεια Αττικής πληρώσει στον καθένα και στην καθεμία από εμάς, το παραπάνω συνολικό χρηματικό ποσό.

Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

 ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΛΟΓΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μας.

Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Να αναγνωρίσετε τις παραπάνω χρηματικές απαιτήσεις του καθένα και της καθεμίας από εμάς, ως επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και ως επίδομα αδείας, και να καταβάλετε αυτές αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που αντιστοιχούν στα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, τα οποία παρακρατήσατε παρανόμως.

Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής, για κάθε έτος και αδιακόπως, τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά καταβάλλονταν πριν την κατάργησή τους (31-12-2012).

Σας παρακαλούμε επίσης να χορηγήσετε και στον πρώτο εξ ημών (πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής) ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της παρούσας αίτησής μας, με επισημειωμένο επ΄ αυτής τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της στην Δ/νση Μισθοδοσίας Περιφέρειας Αττικής.

Συνημμένα: Ονομαστική κατάσταση των μελών μας.

                                                                    Αθήνα 5/11/2018

                                                                                                              Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΟΥΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΩΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-303

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *