Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Με «αποκλίσεις» και «μπαλώματα» προχωράνε σε ενοικιάσεις κτηρίων, προκειμένου να υπηρετήσουν τις κάθε είδους σκοπιμότητες
Untitled
Με «αποκλίσεις» και «μπαλώματα» προχωράνε σε ενοικιάσεις κτηρίων, προκειμένου να υπηρετήσουν τις κάθε είδους σκοπιμότητες

Αθήνα 30-8-2018

Αρ. Πρωτ.:222

Με «αποκλίσεις» και «μπαλώματα» προχωράνε σε ενοικιάσεις κτηρίων, προκειμένου να υπηρετήσουν τις κάθε είδους σκοπιμότητες

Σε συνέχεια και του προηγούμενου εγγράφου μας (216/27-8-2018) για την πλημμελή αντιμετώπιση σε σχέση με την στατική επάρκεια και την πλήρη πυροπροστασία των κτηρίων που μισθώθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής, στο Μαρούσι επί της Κηφισίας 18 και Κηφισίας 20 προκειμένου να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες του Βόρειου Τομέα ζητάμε να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω συγκεκριμένα ζητήματα:

 1. Γιατί η Επιτροπή Καταλληλότητας και Παραλαβής των κτηρίων αποδέχθηκε την συγκεκριμένη προσφορά τη στιγμή που το συνολικό εμβαδόν και των 2 κτηρίων είναι 896+2.989,06=3.885,06 (συμπεριλαμβανομένου και του χώρου του παταριού, αμφιλεγόμενου ως προς τη χρήση του) ενώ σύμφωνα με τη διακήρυξη «…Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς δύο ακινήτων αντί ενός, όμως σε ενιαία προσφορά και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα δύο ακίνητα να ευρίσκονται σε απόσταση έως 750μ. μεταξύ των σε διαδρομή βαδίσματος β) το άθροισμα των επιφανειών τους να είναι τουλάχιστον 4.000 τετραγωνικά μέτρα …..»;
 2. Γιατί η Επιτροπή Καταλληλότητας και Παραλαβής των κτηρίων δεν έλαβε υπόψη της το πλήθος των παρατηρήσεων, που κατέγραψε η προηγούμενη Επιτροπή στις 29/11/2016;

Γιατί στο τελικό Πρακτικό της Επιτροπής δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις παρατηρήσεις που διορθώθηκαν;

 1. Γιατί δεν εξετάστηκε η στατική επάρκεια των κτηρίων, μιας και τα κτήρια έχουν επί της ουσίας κατασκευαστεί με τον 1ο Αντισεισμικό Κανονισμό της Ελλάδας, πού συντάχθηκε και άρχισε να ισχύει το 1959!!! Γιατί τόση υποτίμηση στην ανάγκη για έλεγχο και λήψη μέτρων αντισεισμικής θωράκισης; Ούτε καν σχετικές βεβαιώσεις – υπεύθυνες δηλώσεις δύο πολιτικών μηχανικών περί στατικής επάρκειας και περί μη βλαβών από σεισμό κλπ, που ζητούσε η 1η Επιτροπή Καταλληλότητας δεν ζητήθηκαν από την Επιτροπή που παρέλαβε τα κτήρια.
 2. Γιατί παρελήφθη το κτήριο επί της οδού Κηφισίας 20 ενώ ο ισόγειος χώρος του δεν έχει φυσικό αερισμό (δεν έχουν ανοιχτεί παράθυρα), αλλά ούτε και τεχνητό, ενώ υπήρχε ως απαίτηση σε όλα τα Πρακτικά των Επιτροπών;
 3. Γιατί παρελήφθη το κτήριο επί της οδού Κηφισίας 18, ενώ δεν έχει γίνει η διαπλάτυνση της εισόδου του ασανσέρ (παραμένει με πλάτος 0,70), δεν έχει τοποθετηθεί ανάλογο χειριστήριο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ΑΜΕΑ, αλλά ούτε και εξωτερικό χειριστήριο στο υπόγειο, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε ούτε εάν πραγματοποιούνται όλες οι στάσεις; Ανάλογα χειριστήρια επίσης δεν έχουν τοποθετηθεί και στο 1 ασανσέρ στο κτήριο επί της οδού Κηφισίας 20. Πως έγινε λοιπόν η καταχώρησή τους στο Μητρώο του Τμήματος Εγκαταστάσεων & Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, πως έλαβε πιστοποιητικά του φορέα ελέγχου και πως παρελήφθησαν τα κτήρια;
 4. Πως κρίθηκε ασφαλής η κύρια κλίμακα του κτηρίου επί της οδού Κηφισίας 18, ενώ έχουν δημιουργηθεί με την ανακατασκευή της από το ισόγειο προς τον ημιόροφο σκαλοπάτια διαφορετικού ύψους (ρίχτι), επικίνδυνα για την ασφάλεια των πολιτών;
 5. Γιατί το πατάρι του κτηρίου επί της οδού Κηφισίας 20 έχει χαρακτηριστεί ως χώρος γραφείων, ενώ έχει ύψος χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο (2,20 μ.); Γιατί γίνεται προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραφείων, ενώ η πρόταση της 1ης Επιτροπής είναι να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος; Δεν είναι δυνατόν να αποτελεί χώρο εργασίας ένας τέτοιος απαράδεκτος χώρος, όσο κι αν οι νόμοι των «τακτοποιήσεων» των αυθαιρέτων έκαναν το θαύμα τους!!!
 6. Γιατί δεν έχουν αποψιλωθεί τα laminate δάπεδα και οι μοκέτες;

Γιατί τα υλικά αυτά δεν περιγράφονται στις Μελέτες Πυροπροστασίας, που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά αντί αυτών παρουσιάζεται ότι το δάπεδο είναι καλυμμένο με κεραμικά πλακίδια;

 1. Γιατί στις Μελέτες Πυροπροστασίας, που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν γίνεται αναφορά και πρόβλεψη ως προς την ύπαρξη και συμπεριφορά συγκεκριμένων υλικών και κατασκευών στην «πυραντίστασή» τους (ξύλινη σκάλα που συνδέει το ισόγειο με το πατάρι, δάπεδα laminate, μοκέτα κλπ);

Γιατί στη μελέτη πυροπροστασίας αναφέρεται ότι η οροφή είναι καλυμμένη με επίχρισμα από τσιμεντοκονίαμα και γυψοσανίδα, ενώ είναι ψευδοροφές ορυκτών ινών, η ύπαρξη των οποίων επίσης θεωρούμε ότι απαιτεί ειδική αντιμετώπιση;

Πως εγκρίθηκαν οι μελέτες; Από μακριά; Και μάλιστα δόθηκε με ελαφριά την καρδιά και «απόκλιση»!!!

 1. Αντικαταστάθηκαν τα υαλοστάσια που είχε προσδιοριστεί ότι δεν είναι διπλά θερμομονωτικά όπως απαιτείται από τη διακήρυξη «…Τα υαλοστάσια να αποτελούνται από διπλά θερμομονωτικά τζάμια..»;
 2. Πως είναι δυνατόν το δάπεδο στο ισόγειο του κτηρίου επί της Κηφισίας 20 να μην πληροί τους ελάχιστους όρους υγιεινής αφού θα καλυφθεί με κακής ποιότητας πλαστικά πλακάκια.
 3. Γιατί δεν ανακατασκευάστηκε η κλίμακα από το ισόγειο προς το υπόγειο του κτηρίου επί της Κηφισίας 18, ώστε να μην υπάρχουν σφηνοειδή σκαλοπάτια, ενώ υπήρχε ως απαίτηση στα Πρακτικά των Επιτροπών;
 4. Οι ενοποιήσεις των χώρων και οι λοιπές πολεοδομικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία;
 5. Γιατί μεθοδεύτηκε αλλαγή της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων, ώστε να μην είναι απαιτητή η ύπαρξη συγκεκριμένου και ικανοποιητικού αριθμού θέσεων στάθμευσης, τόσο για την εξυπηρέτηση εργαζομένων και πολιτών, όσο και για την μη επιβάρυνση των κατοικιών και των δραστηριοτήτων της γύρω περιοχής;

Εν τέλει πόσες θέσεις στάθμευσης έχουν διατεθεί για χρήση στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, πόσες από αυτές είναι θέσεις για ΑΜΕΑ και που συγκεκριμένα βρίσκονται; Υπάρχουν θέσεις και στα δύο κτήρια;

Γιατί δεν γίνεται καμιά συγκεκριμένη αναφορά από την Επιτροπή στο Πρακτικό Παραλαβής;

Το μοναδικό σχεδιάγραμμα, που βρίσκεται στο φάκελο, που υπάρχει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας είναι ένα ανυπόγραφο σχέδιο με τίτλο «χώροι αποκλειστικής χρήσης Περιφέρειας Αττικής» μόνο για το ένα κτήριο, το οποίο μάλιστα αναφέρεται με λάθος διεύθυνση (Κηφισίας & Γκύζη 20). 

 1. Γιατί κλιματιστικές συσκευές τρέχουν νερά στο εσωτερικό των γραφείων; Μήπως δεν έγινε καμιά συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τα κτήρια παραδόθηκαν και παραλήφθηκαν ως έχουν…, χωρίς κανέναν έλεγχο;
 2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση του οδοστρώματος επί της οδού Γκύζη, γιατί με την 1η βροχή οι λακκούβες της γεμίζουν νερό και οι πεζοί δεν μπορούν να διασχίσουν το δρόμο;

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η επιλογή των κτηρίων γίνεται με αμφιλεγόμενες προδιαγραφές, και όταν αυτές τίθενται για κάποια ζητήματα «κουκουλώνονται» με «αποκλίσεις» και «μπαλώματα».

Ζητάμε άμεσα την παρέμβαση όλων των αρμοδίων.

Απαιτούμε υπεύθυνες απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ζητήματα, τα οποία είναι μόνο τα ελάχιστα τα οποία έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας, και επιφυλασσόμαστε για την ύπαρξη και άλλων.

Ποιες είναι τελικά οι σκοπιμότητες που ωθούν την Περιφερειακή Αρχή να διακυβεύει την ασφάλεια και την υγεία πολιτών και εργαζομένων;

Εμείς δεν χρωστάμε σε κανέναν επιχειρηματία, σε κανέναν μεγαλοϊδιοκτήτη ακινήτων.

Η Περιφερειακή Αρχή μήπως έχει «απλήρωτα γραμμάτια»; 

Π.Α.

 1. Περιφερειάρχη Αττικής
 2. Υπουργείο Εσωτερικών
 3. Παρατάξεις Π.Σ. Αττικής (πλην ΧΑ)
 4. Κόμματα Βουλής (πλην ΧΑ)
 5. Ελεγκτικό Συνέδριο
 6. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 7. ΥΠΕΚΑ
 8. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αμαρουσίου
 9. Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 10. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
 11. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας
 12. ΜΜΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΤ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *