Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Untitled
Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Αθήνα 23 -7-2018

Αρ. Πρωτ.: 205

Προς

                                  Περιφερειάρχη Αττικής

                  κα Ρένα Δούρου

 Θέμα : Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σχετική: Η  «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών» (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018).

Σας αποστέλλουμε την παραπάνω σχετική ΕΣΣΕ, με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν υπαλλήλους των ΟΤΑ β΄ βαθμού, οι οποίοι αποτελούν μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας μας και σας καλούμε όπως πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της (έκδοση σχετικής εσωτερικής εγκυκλίου, σχετικής απόφασης κλπ).

Επειδή για την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 2 παρ. 1 αυτής απαιτείται «Απόφαση Περιφερειάρχη», η οποία εκδίδεται  μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων Υπηρεσιών…» και κοινοποιείται στο Σύλλογο, παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την έκδοση της παραπάνω Απόφασης, το συντομότερο δυνατό. Για το σκοπό αυτό θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να στείλετε έγγραφο προς τους διευθυντές των υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται υπάλληλοι που ασκούν τις συγκεκριμένες εργασίες και ειδικότητες, ώστε να τους δηλώσουν ονομαστικά.

Σημειώνουμε ότι ο όρος «αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία» αφορά όλους τους εργαζόμενους στις αναφερόμενες εργασίες και ειδικότητες, που αντικειμενικά η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, που επιτελούν γίνεται εκτός γραφείου, είτε εντός, είτε εκτός έδρας και ανεξάρτητα εάν διάφοροι λόγοι και δυσλειτουργίες μερικές φορές περιορίζουν την εξωτερική υπηρεσία (πχ έλλειψη οδοιπορικών κλπ).

Η «περιστασιακή εξωτερική υπηρεσία» αφορά λοιπούς υπαλλήλους, που συμμετέχουν πχ περιστασιακά σε επιτροπές κλπ και η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, που είναι επιφορτισμένοι δεν συνδέεται με μόνιμη εξωτερική υπηρεσία.

Παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ για ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΣΕ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *