Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Untitled
ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα  17-4-2018

Αρ. Πρωτ.: 105

Προς

                                     Περιφερειάρχη Αττικής

                   κα Ρένα Δούρου

Θέμα: Γνώμη του ΣΥΠΑ για το νέο Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, που μας αποστείλατε με το υπ’ αριθμ. 69586/5-4-2018 διαβιβαστικό έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του με αριθμό 90/26-3-2018 έγγράφου μας, με το οποίο σας εκφράσαμε την αρνητική Γνώμη του Συλλόγου μας για το Σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και ύστερα από την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου 2018, σας καταθέτουμε την άποψή μας συμπληρωματικά, για τα ζητήματα που έχετε εκ νέου τροποποιήσει.

Σημειώνουμε ότι στο νέο (2ο) Σχέδιο του Οργανισμού διορθώσατε «λάθη», που υπήρχαν (πχ στις αρμοδιότητες των Δ/νσεων Ανάπτυξης), αλλάξατε διατυπώσεις, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις σε άλλες οργανικές μονάδες ως προς τις εκτελούμενες αρμοδιότητες, αν και έχετε παραλείψει πλήθος αρμοδιοτήτων σε άλλες πχ στην Δ/νση Τεχνικών Έργων από την κατανομή τους στα Τμήματα, γεγονός αναμενόμενο, αφού για άλλη μια φορά υποτιμήσατε με την στάση σας στην ακολουθούμενη διαδικασία την γνώμη, την γνώση και την άποψη των υπηρεσιών της Περιφέρειας και επιλέξατε να κάνετε από «τα πάνω» και το νέο σας Σχέδιο.

Βέβαια οφείλουμε να αναφέρουμε ότι και η διαδικασία κατάρτισης των «Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας», που περνάει μέσα από ομάδες εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων  αξιοποιείται για να προωθηθεί όχι μόνο η αντεργατική πολιτική, αλλά και η ενσωμάτωση των εργαζομένων, αφού η κατάρτισή τους βασίζεται στην ακολουθία ενός σαφώς οριοθετημένου αντεργατικού πλαισίου… Και να προσθέσουμε επίσης για τα «Περιγράμματα των Θέσεων Εργασίας» ότι όχι μόνο τα φτιάχνετε εν κρυπτώ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις καταπατάτε βασικά δικαιώματα και καθήκοντα κλάδων και ειδικοτήτων.

Ταυτόχρονα επιμένετε υποστελεχωμένα Τμήματα όπως πχ τα Τμήματα Ελέγχου, Εκκαθάρισης δαπανών και Έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων, να τα φορτώνετε και με την εκκαθάριση, υιοθετώντας έτσι στρεβλές και αβάσιμες εντυπώσεις ότι οι Περιφερειακές Ενότητες «δεν έχουν πολύ δουλειά»….

Γι αυτό επαναλαμβάνουμε ότι η άρση της «απαγόρευσης» των προσλήψεων και η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης παραμένει υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα, που έχει σοβαρή αρνητική επίδραση σε όλες τις υπηρεσίες, στην εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα και δεδομένου ότι στο νέο (2ο) Σχέδιο του Οργανισμού συμπεριλάβατε τους κλάδους των εργαζομένων, που «δικαιούνται» να τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης σημειώνουμε τα εξής:

  1. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε την ψευδαίσθηση ότι όλοι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής, όποια κατηγορία κι αν κατέχουν, και σε όποιον κλάδο κι αν ανήκουν «μπορούν» να γίνουν προϊστάμενοι Τμήματος ή Δ/νσης. Μόνο που σκόπιμα ή όχι, παραλείπετε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως την αναφορά σε ειδικότητες και την αιτιολόγηση της κάθε πρότασή σας.

Την ίδια ώρα φτιάχνετε τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας και των θέσεων των προϊσταμένων και μάλιστα «εν κρυπτώ», χωρίς να έχουμε εικόνα στο τι προβλέπεται σε αυτά, για κάθε ειδικότητα.

Έτσι πχ στο Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμεικών Έργων των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων προσθέσατε και τους ΠΕ Γεωτεχνικούς, ως κλάδο που μπορεί να προϊστανται, μόνο που χωρίς την ειδικότητα δεν μας λέτε πως θα μπορεί ένας πχ κτηνίατρος να υπογράφει μελέτες υδραυλικών έργων κλπ.

Ή πως στο Τμήμα Υγείας Ζώων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων θα προΐσταται γενικά υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, όπως λέτε, κι όχι ΠΕ Κτηνιάτρων και άλλα συναφή.

2. Δεν λαμβάνετε υπόψη σας καθόλου τις πρόσφατες αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. (2816/2017, 2817/2017 και 2818/2017), που αφορούν την ακύρωση συγκεκριμένων άρθρων των ΠΔ των Οργανισμών Περιφερειών, σύμφωνα με τις οποίες για κάθε θέση ευθύνης πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το αντικείμενο της οργανικής μονάδας (Δ/νση, Τμήμα, Αυτοτελές Γραφείο κλπ), δηλαδή τις ασκούμενες αρμοδιότητες και την προτεινόμενη ειδικότητα, εφ’ όσον βέβαια θέλετε να έχουν πραγματικό δικαίωμα όλες οι «κατηγορίες» των υπαλλήλων (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) να προΐστανται σε συγκεκριμένες οργανικές μονάδες, σύμφωνα με την μοριοδότηση που θα συγκεντρώνουν κατά την διαδικασία επιλογής.

Αδιαφορείτε άραγε εάν οδηγηθούν με αυτόν τον τρόπο σε ακύρωση τα συγκεκριμένα άρθρα του Οργανισμού;

3. Την ίδια ώρα, που υποκρίνεστε ότι δίνετε το δικαίωμα σε όλες τις κατηγορίες να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, αφαιρείτε το δικαίωμα αυτό από συγκεκριμένους ειδικότητες όπως τους ΔΕ Τεχνικούς στα Τμήματα των ΚΤΕΟ.

Βέβαια η φωτογραφική σας διάθεση για τις θέσεις ευθύνης δεν είναι καινούργια. Ακόμα και στις αναπληρώσεις δεν τηρείται τα αναφερόμενα στον υπαλληλικό κώδικα (άρθρο 87). Όμως αλήθεια οι ΠΕ Γεωτεχνικών ή οι ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων τι σχέση έχουν με το Τμήμα Αθλητισμού (και όχι μόνο), που τους τοποθετείτε ως προϊσταμένους;   Και βέβαια η απάντηση, που μπορεί να δώσει κάποιος ότι έχετε υποχρεωθεί να διαχειριστείτε μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να αποτελέσει το άλλοθι κανενός. Εξάλλου για αρκετά τέτοια περιστατικά, για φωτογραφικές τοποθετήσεις κλπ έχουμε βγάλει σχετικές ανακοινώσεις.

Εμείς δεν παραιτούμαστε από την θέση μας οι συνάδελφοί μας να είναι τοποθετημένοι και να εκτελούν τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς τους, αυτά να περιγράφονται στα «Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας», να έχουν όλοι δικαίωμα στην εξέλιξη, με σεβασμό στην επιστημονική κατάρτιση και χωρίς να «καπελώνει» κανείς-κανέναν, ούτε να οδηγούμαστε στην επιβολή της λογικής του manager στις υπηρεσίες μας.

Κατά άλλα, εξακολουθούν να ισχύουν τα προηγούμενα έγγραφά μας με τα οποία έχουμε εκφράσει τη Γνώμη μας στις επιχειρούμενες τροποποιήσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.-

Κοιν/ση

  1. Παρατάξεις Περιφ. Συμβουλίου
  2. Μέλη

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2018

One Comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *