Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ
Untitled
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

Αθήνα  26-7-2017

Αρ. Πρωτ.: 164

Προς

1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη

2.  Κόμματα Κοινοβουλίου

ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Ν.Δ., Δημ. Συμπαράταξη, Κ.Κ.Ε., Ποτάμι,

Αν. Έλληνες, Εν. Κεντρώων

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι κλπ»

Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Αττικής σας έχουμε στείλει πολλές φορές υπομνήματα και προτάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τα εργασιακά μας, αλλά και με τις αρμοδιότητες, που εκτελούμε.

Κανένα από τα αιτήματα και τις παρατηρήσεις μας, ούτε αυτές που έχουν σταλθεί από την Ομοσπονδία μας (ΟΣΥΑΠΕ) δεν λήφθηκε υπόψη ούτε στο συγκεκριμμένο νομοσχέδιο, ούτε σε κανένα άλλο.

Φαίνεται πως δεν ξέρετε ούτε την τεράστια υποστελέχωση που έχουμε, ούτε τις ευθύνες, που μας φορτώνετε, χωρίς να λύνετε βασικά εργασιακά μας προβλήματα.

Δεν εξηγείτε αλλιώς πως συνεχίζετε την απαγόρευση των προσλήψεων στις Περιφέρειες ενώ έχουμε μείωση προσωπικού κατά 40% και την ίδια ώρα μας μεταφέρετε συνεχώς νέες αρμοδιότητες.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση μας μεταφέρατε τις αρμοδιότητες των ΥΔΕ στις Οικονομικές μας υπηρεσίες, με το ν.4445/2016 για τον «Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» μας μεταφέρατε μέσα από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης «τη σύνταξη και παρακολούθηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη», με τον νέο αθλητικό νόμο (ν.4479/2017) μας μεταφέρατε την αρμοδιότητα της χορήγησης της άδειας λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων, στη συνέχεια απ’ ότι φαίνεται φέρνετε το «παρατηρητήριο δόμησης» κλπ.

Ούτε καν στη ρύθμιση για τους συμβασιούχους δεν εντάξατε και τις Περιφέρειες, τη στιγμή που όλες σχεδόν οι ανάγκες για την καθαριότητα των υπηρεσιών μας καλύπτονταν από συμβασιούχους συναδέλφους.

Ζητάμε

  1. Άμεσα άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων – προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επέκταση της ρύθμισης του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 και για τους συμβασιούχους των ΟΤΑ β’ βαθμού, που στην Περιφέρεια Αττικής αφορά 11 εργαζόμενους στην καθαριότητα.
  2. Προσθήκη στο άρθρο 97 για τα «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.», αναφοράς, ότι η ισχύς της απόφασης 53361/2006 περιλαμβάνει και τους ΟΤΑ β’ βαθμού, καθώς και στο άρθρο 98 που αφορά τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συμπλήρωση με τις ειδικότητες που έχουν αναφορά σε ανθυγιεινές εργασίες στις Περιφέρειες.

Σημειώνουμε ότι εργαζόμενοι της Περιφέρειας εργάζονται για την ασφαλτόστρωση – συντήρηση των δρόμων, για τον ηλεκτροφωτισμό τους, για την φωτεινή σηματοδότηση 2.200 κόμβων στην Αττική, για την καθαριότητα και το πράσινο των νησίδων, εργάζονται με τη χρήση χημικών στη διαγράμμιση των δρόμων, στις υπόγειες διαβάσεις, στον αποχιονισμό, στη καθαριότητα των χώρων, στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, στους εμβολιασμούς (Επισκέπτες Υγείας), στους καθαρισμούς ανθυγιεινών εστιών (Επόπτες Δημόσιας Υγείας), στα σφαγεία και τις σταυλικές εγκαταστάσεις (κτηνίατριοι), είναι χειριστές μηχανημάτων έργου, οδηγοί φορτηγών άνω των 3,5 τόνων κ.α.

Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι δουλεύουν με δικιά σας ευθύνη, χωρίς Ατομικά Μέσα Προστασίας, χωρίς προληπτικές εξετάσεις, χωρίς ανθυγιεινό επίδομα.

Ζητάμε λοιπόν την επέκταση των 53361/2006 και Φ10221/οικ.26816/929/2011 και για τους ΟΤΑ β’ βαθμού και με τις ειδικότητες που έχουν αναφορά σε ανθυγιεινές εργασίες στις Περιφέρειες, γιατί όπως αναφέραμε εμείς δεν έχουμε αποκομιδή και οδοκαθαρισμό που αναφέρει η απόφαση, έχουμε όμως καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων – καθαρισμό των νησίδων του οδικού δικτύου και των διαβάσεων. Δεν έχουμε τεχνίτες και ηλεκτρολόγους οχημάτων, έχουμε όμως εργαζόμενους στον τεχικό έλεγχο των οχημάτων στα ΚΤΕΟ κλπ.

Ζητάμε να σταματήσει η κατάφωρη αδικία στους συναδέλφους, που μετατάχτηκαν υποχρεωτικά στην Περιφέρειες, το 2011 από υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων {Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), ΔΕΣΕ, Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, το Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης, Δ/νσεις Τεχνικών Έργων} και αν και εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες πχ ασφαλτόστρωση οδών, συντήρηση πρασίνου νησίδων, ηλεκτρολόγοι σε καδοφόρα οχήματα κλπ, όχι μόνο δεν παίρνουν το ανθυγιεινό επίδομα, που δικαιούνται, αλλά τους ζητάτε πίσω και κάποια χρήματα που τους δόθηκαν για ένα διάστημα. Ζητάμε να υπάρξει ανάλογη νομοθετική συμπλήρωση στο άρθρο 98, ότι «Καταβολές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που έχουν γίνει, στο ως άνω προσωπικό πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται νόμιμες».

  1. Στα άρθρα 99 για την «Άρση των δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα», και 106 για την «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των ΟΤΑ», να γίνουν οι απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ β΄βαθμού που μετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόμων της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και συγκεκριμένα του άρθρου 48 του ν. 4274/2014.
  2. Ζητάμε την τροποποίηση του άρθρου 102 «Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.», για «τις περιπτώσεις ποινικής δίωξης των εργαζομένων για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας», ώστε να μην περιορίζεται μόνο στα ποινικά δικαστήρια, να περιλαμβάνει και τα αστικά και να παρέχεται και κατά την διαδικασία της προδικασίας.

Με δεδομένο ότι οι Περιφέρειες έχουν αρκετές υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους και χειρίζονται καταγγελίες είναι μεγάλη η ανάγκη για νομική κάλυψη σε όλα τα στάδια μιας πιθανής ποινικής δίκης και κατά την προκαταρκτική εξέταση, όπου ο υπάλληλος καλείται να δώσει έγγραφες εξηγήσεις και κατά την προανάκριση όπου ως κατηγορούμενος πλέον καταθέτει υπόμνημα και στο τελικό στάδιο ενώπιον του δικαστηρίου.

Είναι επίσης γνωστό σε όλους ότι οι ελάχιστοι δικηγόροι που υπάρχουν στις Περιφέρειες εξειδικεύονται και απασχολούνται πλήρως με τα ζητήματα των Περιφερειακών Αρχών κι όχι με αυτά που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι.

Ζητάμε να λάβετε υπόψη σας την ολοκληρωμένη πρόταση που έχει καταθέσει η Ομοσπονδία μας, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες (σύνταξη εγγράφων, υπομνήματα, παράσταση κλπ) και όλες οι δικαιοδοσίες, με δυνατότητα λήψης δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ώστε να παρέχεται πλήρης νομική κάλυψη στους υπαλλήλους.

  1. Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 91 του Νομοσχεδίου, που δίνει τη δυνατότητα στις Περιφερειακές Αρχές σε νησιωτικές περιοχές να «φορτώνουν» σε υπαλλήλους τους αντικείμενα και άλλων Π.Ε. Εφαρμογή της έννοιας της «μετάθεσης» και στους υπαλλήλους των Περιφερειών.
  2. Θεωρούμε ως αναγκαία την νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών μας.

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ β΄ βαθμού είμαστε οι μόνοι υπάλληλοι, που δεν έχουμε δυνατότητα πρόσβασης σε κατασκήνωση, την ίδια ώρα, που όλα τα υπουργεία και οι ΟΤΑ α΄βαθμού εξασφαλίζουν κατασκηνώσεις για τα παιδιά των υπαλλήλων τους.

Ζητάμε να συμπεριλάβετε την ρύθμιση, που σας έχει κατατεθεί από την Ομοσπονδία μας, και τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και να την διευρύνετε με την δυνατότητα χρηματοδότησης από τις Περιφέρειες των εξόδων συμμετοχής των παιδιών των εργαζομένων στις Περιφέρειες στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Κατάργηση της εξαίρεσης για τις μητέρες δημοσίους υπαλλήλους για τη συμμετοχή των παιδιών μας στα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τέλος Ζητάμε:

  • Να μην ιδιωτικοποιηθεί και να μην εκχωρηθεί καμιά αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ούτε να υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.
  • Να σταματήσει η φοροληστεία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και οι σχεδιασμοί για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των ΟΤΑ. Όχι στη διεύρυνση του «φοροεισπρακτικού ρόλου» των Περιφερειών.
  • Πλήρης κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.
  • Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες υποδομές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, πολιτιστικών, αθλητικών κλπ αναγκών.

Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να ρυθμιστούν θετικά όλα τα παραπάνω ζητήματα για εμάς και για τα λαϊκά στρώματα της Περιφέρειας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ για ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *