Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Γνώμη του ΣΥΠΑ για το Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού
Untitled
Γνώμη του ΣΥΠΑ για το Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού

Αθήνα 20-7-2017

Αρ. Πρωτ.:157

Προς

                                     Περιφερειάρχη Αττικής

                   κα Ρένα Δούρου

Θέμα: Γνώμη του ΣΥΠΑ για το Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 (Α’87)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, μετά από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση του στις 19-7-2017 για το Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Η τροποποίηση δεν αλλάζει στην ουσία τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τους στόχους του Οργανισμού που είναι σε ισχύ.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις που σας είχαμε καταθέσει για όλα τα ζητήματα με το υπόμνημά μας τον Δεκέμβρη του 2016.

Προσαρμόζετε αδιαμαρτύρητα τον Οργανισμό της Περιφέρειας μετά από κάθε νομοθετική ρύθμιση, που μεταβιβάζει αρμοδιότητες χωρίς πόρους, χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς σχεδιασμό.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση κάνατε την προηγούμενη χρονιά τις προσαρμογές με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των ΥΔΕ στις Οικονομικές μας υπηρεσίες και τώρα «τρέχουν και δεν φτάνουν» οι συνάδελφοί μας, σε αυτή την κατεύθυνση φέρνετε τώρα την τροποποίηση του Οργανισμού για να εντάξετε τα προβλεπόμενα στο ν.4445/2016 για τον «Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη», αργότερα ίσως φέρετε τις προσαρμογές του ν.4479/2017 ή του «παρατηρηρίου δόμησης» που έρχεται κλπ.

Δημιουργείτε Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας που έχει ουσιαστικό αντικείμενό του «τη σύνταξη και παρακολούθηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.)», που ουσιαστικά προωθεί τη συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με χρηματοδότηση του προγράμματος από Τράπεζες, Κατασκευαστικές και άλλες εταιρίες, με τη συμμετοχή της Εκκλησίας, με δημιουργία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., με ενεργό ρόλο των ΜΚΟ ανάγοντας την όποια κοινωνική πολιτική σε υπόθεση φιλανθρωπίας, εθελοντισμού και χορηγιών, δεμένη με ελαστικές σχέσεις εργασίας και ανακύκλωση της ανεργίας, πολιτικές που έχουμε καταγγείλει σαν συνδικαλιστικό κίνημα.

Αξίζει επίσης να αναφερθούμε στο πόσο πρόχειρα προχωράτε τις τροποποιήσεις του Οργανισμού, αφού προσπερνάτε εύκολα το νέο αθλητικό νόμο (ν.4479/2017) με τον οποίο η  Περιφέρεια Αττικής (όπως και όλες οι Περιφέρειες) αποκτούν την αρμοδιότητα της χορήγησης της άδειας λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων. Για αυτό το τόσο σύνθετο και μεγάλο σε όγκο αντικείμενο που μας μεταφέρθηκε από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν δημιουργείτε ούτε νέο Τμήμα στη Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού, ούτε προβλέπεται στελέχωση με νέες προσλήψεις προσωπικού.

Για άλλη μια φορά επίσης, ακολουθώντας τον ίδιο αντεργατικό δρόμο με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και αυτός ο Οργανισμός δεν έχει:

  • διάρθρωση με ειδικότητες με αποτέλεσμα συνάδελφοι που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες πχ ασφαλτόστρωση οδών, συντήρηση πρασίνου νησίδων, ηλεκτρολόγοι σε καδοφόρα οχήματα, οδηγοί, εργαζόμενοι στην καθαριότητα, εργοδηγοί-μηχανικοί κ.α. να στερούνται δικαιώματα (πχ Μέσα Ατομικής Προστασίας) και επιδόματα που δικαιούνται (πχ ανθυγιεινό).
  • αριθμό υπαλλήλων ανά Τμήμα και Δ/νση, γιατί σας εξυπηρετεί να «βαφτίζετε» κάθε «μετακίνηση» υπαλλήλου ως κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης.

Ενισχύετε την ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης του ανθρώπινου Δυναμικού και των δομών της Περιφέρειας, υλοποιώντας απαρέγκλιτα το νόμο 4369/2016 για την «αξιολόγηση», που έχει καταδικαστεί από την συντριπτική πλειοψηφεία των συναδέλφων μας και γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων.

Διατηρείτε όλο το πλαίσιο των αντεργατικών αναδιαρθώσεων της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που εκφράζεται σε αρμοδιότητες αλλά και στη κατεύθυνση υλοποίησης ενός «μικρού και επιτελικού κράτους» με το «πάγωμα» των προσλήψεων, τη συνεχή υποστελέχωση και την έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού, που έχει οδηγήσει αρκετές υπηρεσίες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά τους καθήκοντα.

Ταυτόχρονα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι συνεχίζετε να μην λαμβάνετε υπόψη σας ούτε καν τις παρατηρήσεις υπηρεσιακών στελεχών και υπηρεσιών (βέβαια επιλεκτικά λειτουργήσατε και ζητήσατε απόψεις από ελάχιστους) που εντοπίζουν:

  • αρμοδιότητες που έχουν καταργηθεί τις οποίες συνεχίζετε να τις περιλαμβάνετε στον Οργανισμό πχ την επιβολή προστίμων για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές που αποτελεί αρμοδιότητα του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 21, ν. 4177/2013), την συγκρότηση των κλιμακίων των ΚΕΛΑΥΕ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας που είναι αρμοδιότητα του Τοπικού Συντονιστή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Α2-718/2014 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κλπ.
  • άλλες που θα έπρεπε να έχετε εντάξει σε άλλα Τμήματα λόγω συνάφειας του αντικειμένου όπως πχ τη διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο Ιατρικός/Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ιατρεία/ οδοντιατρεία (άρθρο 78 παρ.5 αρμοδιότητα 11), που πρέπει να μεταφερθεί από το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας στο Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας
  • ή που προτείνουν τη δημιουργία Τμημάτων όπως της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της Αθήνας, για να μπορούν να υποστηρίξουν την λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.

Παραμένει ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας ως εργαλείο άσκησης και μεταφοράς πολιτικής, από την Κεντρική Διοίκηση σε Περιφερειακό επίπεδο αντιλαϊκός και αντεργατικός στην κεντρική του «γραμμή» τόσο για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας όσο και για τους πολίτες της Αττικής.

Κύριος στόχος του η στήριξη και η ανεμπόδιστη διοχέτευση χρήματος στους επιχειρηματικούς ομίλους, από το αποθεματικό της Περιφέρειας και μέσα από τις «εθνικές» και «ευρωπαϊκές» χρηματοδοτήσεις, σε αντίθεση με τα έργα τα οποία έχουν αναφορά σε λαϊκές ανάγκες, που περνάνε μέσα από τη «στενωπό» της επιλεξιμότητας, της ανταγωνιστικότητας γι’ αυτό και «καρκινοβατούν».

Γι’ αυτούς τους λόγους διαφωνούμε πλήρως με το προτεινόμενο Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σας τον ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να απαιτούμε:

  • Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, να λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, να υπηρετούν το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
  • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού άμεσα ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν και ιδιαίτερα σε υπηρεσίες αιχμής, όπως τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

Κοιν/ση

  1. Παρατάξεις Περιφ. Συμβουλίου
  2. Μέλη

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *