Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 05-5-2016
Untitled
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 05-5-2016
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αθήνα,    2 /5/2017

Αρ. πρωτ.: 89184

   
  ΠΡΟΣ:
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. πρωτ. Διακήρυξης 218048/23-11-2016).

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

  • Με την υπ’ αριθ. 853/2017 (ΑΔΑ: 6ΤΥΕ7Λ7-Υ7Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε ο πιστοποιημένος εκτιμητής «AVENT Α.Ε./ ΝΑΙ HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (Ν.4152/2013, παρ. Γ), προκειμένου να συντάξει έκθεση εκτίμησης αξίας για την αγορά του ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9.13 της Διακήρυξης.
  • Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 89166/2-5-2017 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών μας διαβιβάστηκε η Έκθεση Εκτίμησης για τα ακίνητα που έχουν προσφερθεί στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 218048/23-11-2016 Διακήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά του ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία η Αγοραία Αξία των ακινήτων (ένα ακίνητο και δύο οικόπεδα) ανέρχεται συνολικά σε 21.583.000,00€.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 9.13 της Διακήρυξης: «…μετά την παραλαβή της Έκθεσης Εκτίμησης, η Οικονομική Επιτροπή, εφόσον τελικώς κρίνει συμφέρουσα την προσφορά του μειοδότη, αποφασίζει την κατακύρωση της δημοπρασίας χωρίς καθυστέρηση και πάντως εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της Έκθεσης Εκτίμησης. Σε αντίθετη περίπτωση αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού.»

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας για την αγορά του ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελείται από: α) ακίνητο ευρισκόμενο στη θέση «ΡΟΣΙΝΙΟΛ» Σεπολίων του Δήμου Περιστερίου Αττικής, Δημοτικής Ενότητας Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο υπ’ αριθμόν 4ε πρώην και ήδη 1942 Ο.Τ. επί των οδών, Λεωφόρο Κηφισού 62-64, Λογοθέτου και Οικονομίδου και β) δύο οικόπεδα που βρίσκονται στη θέση «ΡΟΣΙΝΙΟΛ» Σεπολίων της κτηματικής Περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Περιστερίου του Δήμου Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, εντός του υπ’ αριθμ.1943 Ο.Τ. που περιβάλλεται από την οδό Οικονομίδου, ιδιοκτησίας της εταιρίας «SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφόσον κρίνει συμφέρον το τελικώς επιτευχθέν τίμημα των 19.800.000 ΕΥΡΩ.

Η

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΔΕΛΗΜΙΧΑΗΛ

ΕΙΡΗΝΗ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΗ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΕ 5-5-2016

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *