Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Παρέμβαση του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Τσακίρη στη Συνέντευξη Τύπου του ΣΥΠΑ
Untitled
Παρέμβαση του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Τσακίρη στη Συνέντευξη Τύπου του ΣΥΠΑ

Παρέμβαση του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Τσακίρη στη Συνέντευξη Τύπου του ΣΥΠΑ

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3852/2010: Έδρα της περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα [σαφώς εννοουμένου του Δήμου της Αθήνας].

Με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής παραβιάζεται ευθέως η παραπάνω διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 περ. θ΄ του ως άνω Ν. 3852/2010, με την οποία ορίζεται, ότι έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα, ήτοι ο Δήμος της Αθήνας, το προς αγορά κτήριο ανήκει στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου και όχι στην περιφέρεια του Δήμου της Αθήνας.

Σημειώνεται, ότι η έδρα της Περιφέρειας Αττικής, που είναι ο Δήμος της Αθήνας, δεν σχετίζεται καθόλου με τη συγκρότησή της, στις Περιφερειακές Ενότητες, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής, δηλαδή άλλο η έδρα της Περιφέρειας και άλλο οι Περιφερειακές Ενότητες αυτής.

Με τη λογική δε της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα μπορούσε το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής να ευρίσκεται και στο Καματερό ή στην Πεντέλη ή στη Γλυφάδα Αττικής.

  1. Θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πλήρης σύγχυση, στο ζήτημα της δωσιδικίας της Περιφέρειας Αττικής, ως νομικού προσώπου, δηλαδή στο ζήτημα σε τίνος Ειρηνοδικείου την αρμοδιότητα θα υπάγεται η Περιφέρεια Αττικής, του Ειρηνοδικείου Αθήνας ή του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, αφού ο Νόμος ορίζει, ότι η έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι στο Δήμο της Αθήνας που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Αθήνας, ενώ η πραγματική έδρα της θα είναι στο Δήμο του Περιστερίου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Περιστερίου.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2.1 και 2.2 της ως άνω με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής: «Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται: – Είτε εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Μεταξουργείου … – Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας…».

Πλην, όμως, το ανωτέρω κτήριο, το οποίο έκρινε κατάλληλο η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά τη θέση του, προς αγορά, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, κείται εκτός του αμέσως ανωτέρω περιγράμματος οδών της πιο πάνω Διακήρυξης, δοθέντος ότι αυτό ευρίσκεται πέραν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου, δηλαδή το επιλεγέν, ως κατάλληλο, κτήριο δεν ευρίσκεται εντός της περιοχής, «που   π ε ρ ι κ λ ε ί ε τ α ι   από τις οδούς: Πλατεία Μεταξουργείου … Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας ..», με συνέπεια να παραβιάζεται, ευθέως, ο ως άνω βασικός όρος της προαναφερθείσας με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

  1. Παράλληλα, παραβιάζεται και η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αφού με τον τρόπο αυτό αποκλείσθηκαν από τον επίμαχο διαγωνισμό, υποψήφιοι που διέθεταν κτήρια που ευρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου, δεδομένου ότι γνώριζαν, ότι, σύμφωνα με τον ανωτέρω βασικό όρο της παραπάνω Διακήρυξης, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να προσφέρουν κτήρια που βρίσκονται εκτός του αμέσως ανωτέρω περιγράμματος οδών της πιο πάνω Διακήρυξης, όπως επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, αλλά εκτός της περιφέρειας του Δήμου Αθήνας και εντός της περιφέρειας του Δήμου Περιστερίου.
  2. Κατά παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, αγνοείται πλήρως, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, το γεγονός ότι η προσβασιμότητα του επίμαχου κτηρίου, είναι οριακή, κατά την ανωτέρω Διακήρυξη, ως προς την απόσταση του εν λόγω κτηρίου από σταθμό του «ΜΕΤΡΟ» Σεπολίων, Ούτε η προσβασιμότητα του επίμαχου κτηρίου, ως προς την απόστασή του από το Σταθμό του «ΜΕΤΡΟ» του Αγίου Αντωνίου, είναι σύμφωνη, με την ανωτέρω Διακήρυξη, αφού είναι μεγαλύτερη των 1.200 μέτρων, περίπου 1.450 μ.
  3. Η έδρα των Υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα, δεν μπορεί, κατά τη κοινή λογική, να ευρίσκεται εκτός των ορίων των Δήμων του Κεντρικού Τομέα
  4. Σημαντικό ζήτημα γεννάται με την ύπαρξη μιας μόνο προσφοράς και παρά ταύτα την αποδοχή της, όταν πρόκειται να δαπανηθούν εκατομμύρια ευρώ.

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *