Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΟΣΥΑΠΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
pexels-mohammad-danish-891059
ΟΣΥΑΠΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Αθήνα   19/2/2017

Αριθμ. Πρωτ.:28

ΠΡΟΣ

                    Υπουργό Εσωτερικών

           κ. Π. Σκουρλέτη

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η πρόταση της ΕΝΠΕ δεν δίνει λύση στο πρόβλημα

Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 115/23-11-2016 εγγράφου μας σχετικά με την νομική στήριξη και κάλυψη των υπαλλήλων των Περιφερειών και με αφορμή την πρόταση της ΕΝΠΕ για το θέμα αυτό, που σας διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 170/15-2-2017 έγγραφό της, σας καταθέτουμε και πάλι την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για το ζήτημα αυτό.

Σημειώνουμε ότι η προτεινόμενη από την ΕΝΠΕ πρόταση, η οποία έγινε χωρίς καμιά συνεννόησή μαζί μας, δεν καλύπτει τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους και θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν δίνει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά χειροτερεύει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η λογική που διαπνέει την πρόταση της ΕΝΠΕ θέτει υπό αμφισβήτηση την «αθωότητα» των συναδέλφων, που δεν έχουν διωχθεί από την υπηρεσία τους και  φορτώνει τους εργαζόμενους με όλα τα δικηγορικά κλπ έξοδα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική ή απαλλακτική δικαστική απόφαση. Αδιαφορεί για το “τεκμήριο της αθωότητας όπως αυτό προσδιορίζεται από το ισχύον νομικό μας πλαίσιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Ζητάμε άμεσα να προωθήσετε νομοθετική ρύθμιση που να λύνει το ζήτημα ολοκληρωμένα.

Η προτεινόμενη από εμάς τροπολογία για την νομική στήριξη των υπαλλήλων των Περιφερειών, είναι η παρακάτω και ζητάμε να την προωθήσετε άμεσα για ψήφιση:

Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

H περίπτωση (στ’) της παραγράφου 5, του άρθρου 244 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«στ’) Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας (σύνταξη εγγράφων, παράσταση κλπ), σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και σε όλες τις δικαιοδοσίες. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας ή από δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στην περίπτωση που η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, αυτή γίνεται σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010, αντιστοίχως, όπου η οικονομική επιτροπή εγκρίνει και το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου, που επιλέγεται για υποθέσεις οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία ή έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα των ΟΤΑ. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών».

Απαιτείται επίσης η αντικατάσταση της φράσης «…για τα συμφέροντα του δήμου…» της ιγ παραγράφου, του άρθρου 5 του ν. 4071/2012, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του ν.3852/2010, με τη φράση «…για τα συμφέροντα της περιφέρειας…».

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΣ με θέμα «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», δεν τροποποιεί επί της ουσίας το υφιστάμενο καθεστώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων στις Πειφέρειες για νομική στήριξή μας.-

Κοιν/ση

  1. ΥΠΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
  2. ΕΝΠΕ
  3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
  4. KOMMATA ΒΟΥΛΗΣ (εκτός ΧΑ)
  5. ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΣΥΑΠΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 11/2016

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *