Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Untitled
ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα  24-1-2017

Αρ. Πρωτ.:10

ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Ερωτηματικά προκαλεί η εμμονή της Περιφερειακής Αρχής να προχωρήσει στην αγορά ενός κτιρίου (και 2 παράπλευρων οικοπέδων) για την στέγαση των κεντρικών της υπηρεσιών και υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθήνας, για το οποίο η «Επιτροπή Καταλληλότητας-Παραλαβής-Παράδοσης» έχει εκφράσει αντίθετη άποψη.

Το κτίριο για το οποίο προς έκπληξη όλων η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 20 Ιανουαρίου 2017 αποφάσισε κατά πλειοψηφία βέβαια, να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, στη θέση ΡΟΣΙΝΙΟΛ, επί της Λεωφόρου Κηφισού 62-64.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε αποδεκτή τη διαδικασία και προχωράει στις επόμενες κινήσεις αν και υπήρχε ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Με τεράστια ευκολία διαχειριζόμενη εκαταμμύρια ευρώ προκρίνει ένα κτίριο, για το οποίο τίθενται τεράστια ζητήματα.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Καταλληλότητας εκτός των άλλων θεωρεί:

 • ότι τα εν λόγω προσφερόμενα ακίνητα βρίσκονται εκτός των περιγραμμάτων των από την διακήρυξη οριζόμενων περιοχών (άρθρ. 2, παρ. 2),
 • ότι βρίσκεται σε θέση διαφορετική από όσα ορίζει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (άρθρο 3, παρ. 3θ,Ν.3852/2010), όπου ορίζεται ότι «Έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα»,
 • ότι πλέον σχεδόν όλες οι κεντρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες όλων των τομέων Αθηνών δεν θα εξυπηρετούνται,
 • θεωρεί επίσης την προσβασιμότητα του ακινήτου οριακή κατά τη Διακήρυξη, αφενός ως προς την απόσταση, καθώς βρίσκεται σε απόσταση βαδίσματος κατ’ ελάχιστον ίση με 1140μ., όπως προκύπτει από μέτρηση, ενώ αφετέρου, η διαδρομή αυτή (που προτείνεται και στην κατατεθείσα προσφορά ως πλησιέστερη για την πρόσβαση του κοινού και των υπαλλήλων στον πλησιέστερο σταθμό ΜΕΤΡΟ των Σεπολίων), οδηγεί στην απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Κηφισού σε σχέση με το κτίριο, περιλαμβάνει τμήμα αδιάνεικτου δρόμου, με πέρασμα από στενό γεφυράκι μη επιτρεπτού πλάτους για ΑΜΕΑ, ενώ επίσης, σε μεγάλα τμήματα της διαδρομής δεν υπάρχουν τα απαραίτητου πλάτους πεζοδρόμια για την κίνηση του κοινού, ούτε καν και έξω από το κτίριο, όπου το πεζοδρόμιο έχει πλάτος μόλις 50εκ.
 • εκφράζει τέλος τις αμφιβολίες της σχετικά με ζητήματα στατικής επάρκειας, αφού έχουν γίνει σοβαρές «αυθαίρετες» παρεμβάσεις στο κτίριο, που στη συνέχεια… «τακτοποιήθηκαν».

Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε ότι μετά τις επισημάνσεις αυτές με Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (κατά πλειοψηφία), στις 19-1-2017 άλλαξαν τα μέλη της «Επιτροπής Καταλληλότητας»!!!

Τυχαίο; Όχι βέβαια.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Ποιος είναι αρμόδιος να ελέξγει την όλη διαδικασία; Υπάρχει αρμόδιος φορέας να ασκήσει προληπτικό έλεγχο ή θα περιμένουμε αφού κατασπαταληθούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να μιλήσουν μετά για… λάθος επιλογή;

Βέβαια δεν μας παραξενεύει ότι δεν «ιδρώνει το αυτί κανενός» γιατί δεν είναι ούτε η πρώτη…, ούτε από ότι φαίνεται η τελευταία φορά που προχωρά το δημόσιο σε «ακατάλληλη» αγορά… Το κτίριο του ΚΕΡΑΝΗ, μιας και μιλάμε για κτίρια, για το οποίο σπαταλήθηκαν τεράστια ποσά στέκει χρόνια σαν «φάντασμα»… Ούτε μπορούμε να απευθυνθούμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού έχουν φροντίσει να μην απαιτείται προληπτικός έλεγχος, εκτός κι αν… οι αρμόδιοι «προτιμήσουν» να σχοληθούν με το ζήτημα αυτό, αντί να κόβουν τους μισθούς των συμβασιούχων συναδέλφων στους Δήμους…

Τίθενται λοιπόν προς όλους μια σειρά ερωτηματικά:

 • Μπορούν να διατίθενται δεκάδες εκατομμύρια με μία μόνο προσφορά;
 • Γιατί συμπεριφέρονται λες και είναι το μοναδικό διαθέσιμο κτίριο στην Αθήνα;
 • Γιατί δεν επιλέγουν και άλλη λύση, όπως την κατασκευή κτιρίου, που θα είναι και πιο οικονομική λύση και πιο σίγουρη ως προς το «ποιον» του κτιρίου;
 • Γιατί στη διακήρυξη δεν έβαλαν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως την αγορά 2 γειτονικών κτιρίων, αφού αποτελεί «κοινό μυστικό» των Μεσιτικών Γραφείων ότι κτίριο τόσο μεγάλου εμβαδού (πλέον των 13.000 τμ) δεν μπορεί να βρεθεί για αγορά στο Δήμο Αθήνας;
 • Μπορεί εκ των υστέρων να «αλλάζουν» οι όροι της διακήρυξης;
 • Μπορεί να γίνεται αποδεκτός διαγωνισμός με μία μόνο προσφορά και μάλιστα εκτός των ορίων της διακήρυξης και να μην χαρακτηρίζεται ως «φωτογραφική» επιλογή;
 • Μπορεί να εντάσσεται μια τέτοια επιλογή στο πλαίσιο της «χρηστής διοίκησης»;
 • Μπορεί να πετιέται στο «καλάθι των αχρήστων» η γνώμη της Επιτροπής Καταλληλότητας ή να συστήνεται μία καινούρια γιατί απλά δε βολεύει η γνωμοδότηση της πρώτης τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας;
 • Μπορεί το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, να βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, ενώ σαφώς ορίζεται από τον Καλλικράτη ότι η έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα;
 • Μπορεί οι υπηρεσίες του Κεντρικού Τομέα Αθήνας να βρίσκονται στον Δυτικό Τομέα Αθήνας;
 • Μπορεί να μην υπολογίζεται η τεράστια δυσκολία στην προσβασιμότητα των πολιτών, που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, αλλά και των εργαζομένων σε αυτή; Μπορεί να παραβλέπει με αυτόν τον τρόπο τον τεράστιο αριθμό πολιτών, που «επισκέπτονται» καθημερινά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες;
 • Μπορεί να μην υπολογίζεται η ταλαιπωρία που θα υφίστανται;
 • Μπορεί η Περιφερειακή Αρχή να βγάζει διαγωνισμό με υπολογιστικά στοιχεία για τον αριθμό των Διευθύνσεων και των εργαζομένων, που υπηρετούν σε αυτές, όταν λίγες μέρες μετά η ίδια άλλαξε τα δεδομένα αυτά, αυξάνοντάς τα με την τροποποίηση του Οργανισμού (αύξηση Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ);
 • Μπορεί κάποιος να δεσμεύει με μια τέτοια επιλογή για τα επόμενα χρόνια την Περιφέρεια Αττικής;

Οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη διαμαρτυρία μας για τις επιλογές κτιρίων τόσο της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, όσο και της προηγούμενης. Δεν είχαμε ποτέ, ούτε έχουμε συμφωνήσει με τα πανάκριβα ενοίκια κτιρίων, πολλά από τα οποία δεν πληρούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις, αλλά ούτε και με τα «ερείπια», που συνεχίζουν να στεγάζουν αρκετές υπηρεσίες μας.

Έτσι κι αλλιώς δεν μας έχουν ενημερώσει μέχρι τώρα για τι συμβόλαια έχουν κάνει, τι ενοίκια πληρώνουν και τι σχεδιασμό έχουν.

Σταθερή θέση μας ήταν και είναι ένα (εάν είναι δυνατόν) κτίριο ανά Περιφερειακή Ενότητα, για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, με όσο γίνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων.

Στη λογική του προέδρου και των μελών της Περιφερειακής Αρχής στην Οικονομική Επιτροπή που θέλει να μας φορτώσει ευθύνες, που δεν μας αναλογούν, ζητώντας από εμάς να απευθυνθούμε στον «εισαγγελέα», τους λέμε να κοιτάξουν την «καμπούρα» τους, τι ψήφιζαν τα προηγούμενα χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τι αποφασίζουν τώρα…

Ο Σύλλογος αναδεικνύει τα προβλήματα και παλεύει για λύσεις… Ως Περιφερειακή Αρχή έχετε και Νομική υπηρεσία και αρκετούς δικηγόρους. «Ιδού λοιπόν η Ρόδος…».

Όσο για την αναβάθμιση που θα επιφέρει στην περιοχή που θα στεγαστεί το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, την οποία και επιθυμεί η Περιφερειακή Αρχή, απλά θυμίζουμε σε όλους ότι και το κέντρο της Αθήνας και αρκετές άλλες γειτονιές είναι «υποβαθμισμένες»…

Και βέβαια αφήνουμε στην άκρη διάφορα απαράδεκτα σχόλια που ακούσαμε στην συνεδρίαση της προχθεσινής Οικονομικής Επιτροπής, ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό ζήτημα-αντίφαση με τον Καλλικράτη, ότι δεν είναι εκτός των ορίων της διακήρυξης επειδή είναι… «απέναντι», ότι δεν ξέρουμε που είναι το Περιστέρι…, ότι πιο κοντινή είναι η απόσταση από το Σταθμό του Μετρό Αγίου Αντωνίου (που είναι 1.900 μ!!!), ότι δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν οι πολίτες στο νέο αυτό κτίριο, γιατί θα εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά!!!, ότι θα βάλουν δημοτική συγκοινωνία…, ότι ο Καλλικράτης χρησιμοποιεί τον όρο Αθήνα, με την ευρύτερη έννοια…, όπως όταν απαντάμε σε κάποιον που είναι από αλλού και δεν ξέρει τις περιοχές… και μας ρωτάει που μένουμε…, ότι αφού άντεξε ένα κτίριο στους σεισμούς δεν έχει πρόβλημα!!! (η αναφορά αφορά την απόφασή τους για μίσθωση κτιρίου του 1978, με αυθαίρετες κατασκευές, που το προορίζουν για την στέγαση των υπηρεσιών του Βόρειου Τομέα Αθήνας) και άλλα τέτοια φαιδρά…

Ο Σύλλογος είναι αποφασισμένος να δημοσιοποιήσει με κάθε μέσο την όλη κατάσταση και να αγωνιστεί για τη στέγαση των υπηρεσιών σε κτίρια σύγχρονα, οικονομικά, λειτουργικά και με την αναγκαία προσβασιμότητα για εμάς και τους πολίτες, που απευθύνονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Τέλος καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να σκεφτεί και να συνυπολογίσει όλα τα παραπάνω, τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος και κάθε αρμόδιο να παρέμβει.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *