Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Γνώμη του Συλλόγου μας για το Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Untitled
Γνώμη του Συλλόγου μας για το Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας

Αθήνα 19-12-2016

Αρ. Πρωτ.: 207

 

Προς

Περιφερειάρχη Αττικής

κα Ρένα Δούρου

 

Θέμα: Γνώμη του Συλλόγου μας για το Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, μετά την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση στις 14-12-2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις, που εκφράστηκαν στις συναντήσεις που έγιναν με συναδέλφους, σας καταθέτει την παρακάτω γνώμη του, για το Σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, που μας αποστείλατε ηλεκτρονικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.233494/12-12-16 διαβιβαστικό σας.

Πρώτα απ’ όλα και επειδή το διαβιβαστικό σας αναφέρεται στην διαδικασία σύνταξης του Οργανισμού, οφείλουμε να σημειώσουμε τα εξής:

-Ο Σύλλογός μας δεν συμμετείχε στην Ομάδα ∆ιοίκησης Έργου, που συστήσατε, γιατί με τις μέχρι τώρα πολιτικές σας επιλογές και τις διαδικασίες που ακολουθήσατε (εν κρυπτώ απόφαση του ΠΤΑ, ανάθεση σε ιδιώτη, «ελεγχόμενη» Ομάδα Εργασίας) αποδεικνύατε ότι αυτό που επιζητούσατε ήταν να μας κάνετε συμμέτοχους στις επιδιώξεις στήριξης επιχειρηματιών συμφερόντων (σχετικές ανακοινώσεις μας 92/29-7-16 και 153/14-10-16).

-Γνωρίζετε πολύ καλά ότι παρ’ ότι είχατε επιλέξει τα πρόσωπα που συγκροτούσαν την Ομάδα Εργασίας, αυτή ούτε συνεδρίασε ως Ομάδα, ούτε προτάσεις ζητήθηκαν απ’ όλους. Οι επιλεκτικές διαδικασίες και συνεργασίες που ακολουθήσατε και που μας κατήγγειλαν συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τις παραπάνω εκτιμήσεις μας και την ορθότητα της απόφασής μας.

-Ακολουθήσατε την πεπατειμένη όλων των Περιφερειαρχών και ζητήσατε την γνώμη μας μέσα σε ασφυκτικό διάστημα (στις 12 Δεκέμβρη στις 22.57 μας τον στείλατε και θέλατε απάντηση στις 15 Δεκέμβρη), αποστέλοντάς τον τελευταία απ’ όλους στο Σύλλογο, αν και μέρες πριν γνωστοποιούσατε το περιεχόμενό του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εξασφαλιζόντας από τα πριν την έγκρισή τους!!!

Γνωρίζουμε ότι η γνώμη που μας ζητάτε αποτελεί μια τυπική υποχρέωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 και όχι μια ουσιαστική διαδικασία. Εξάλλου η ρύθμιση αυτή περισσότερο προσπάθεια ενσωμάτωσης και χειραγώγησης των εργαζομένων εκφράζει, παρά  ικανοποίησης αιτημάτων τους.

          Παρ’ όλα αυτά και γνωρίζοντας ότι ο Οργανισμός αποτελεί ένα εργαλείο άσκησης της πολιτικής, μεταφοράς και εξειδίκευσης από το αστικό κράτος επιλογών, κατευθύνσεων και ρυθμίσεων στην Περιφέρεια δεν παραιτούμαστε από την προσπάθεια ανάδειξης των στόχων του, του ρόλου και του περιεχομένου του και ταυτόχρονα επίλυσης έστω και επιμέρους ζητημάτων. Εξάλλου στον Οργανισμό αποτυπώνονται εκτός από το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας και οι εργασιακές σχέσεις και οι συνθήκες εργασίας μας.

Στις 2.068 ακριβοπληρωμένες (34.720 ευρώ) σελίδες του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και ιδιαίτερα της Μελέτης Οργάνωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που καταθέσατε καταγράφονται οι πραγματικοί στρατηγικοί σας στόχοι.

Όπως λέτε και στη σχετική Μελέτη επιζητάτε την «Προσαρμογή του Οργανισμού ώστε να υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιφερειακό αναπτυξιακό μοντέλο και το όραμα για την νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ», συμβάλλοντας έτσι η Περιφέρεια στην καπιταλιστική ανάπτυξη, υλοποιώντας την  Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από το «Ευρώπη 2020» και τα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Αναφέρεστε επανειλημμένα στην προώθηση της επιχειρηματικής δράσης, επιδιώκοντας όπως λέτε χαρακτηριστικά στο «να υπάρξει συμφιλίωση με την ιδέα του επιχειρηματικού κέρδους».

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι σημαντικότερες τροποποιήσεις στον Οργανισμό γίνονται στους τομείς των Οικονομικών και των Τεχνικών Έργων, αφού όπως αναφέρετε και στη σχετική Μελέτη επιδιώκετε:

 • «Διάθεση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της Περιφέρειας στο πλαίσιο της προώθησης της επιχειρηματικής δράσης.
 • Συνεργασία με όλους τους φορείς της οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση των τριών τομέων δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δημιουργική Οικονομία, Γαλάζια Οικονομία, Βιώσιμη, Οικονομία των Αναγκών).
 • Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών.
 • Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής»

Με λίγα λόγια στόχος και αυτού του Οργανισμού είναι η στήριξη της κερδοφορίας και ανεμπόδιστη διοχέτευση χρήματος στους επιχειρηματικούς ομίλους, παρέχοντας χρήμα και μέσα από τα αποθεματικά της Περιφέρειας και από την αξιοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων πόρων και της περιουσίας της Περιφέρειας και μέσα από τις «εθνικές» και «ευρωπαϊκές» χρηματοδοτήσεις.

Τα έργα τα οποία έχουν αναφορά σε λαϊκές ανάγκες, περνάνε μέσα από τη «στενωπό» της «επιλεξιμότητας» και των επιλογών των επιχειρηματικών κριτηρίων, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας και γι’ αυτό στο βαθμό που δεν συμβάλλουν στη δημιουργία αναγκαίων για το κεφάλαιο υποδομών ή στις περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον θα συνεχίσουν να «καρκινοβατούν».

Για να υπηρετηθούν αυτές οι κατευθύνσεις δημιουργείται Τμήμα Ειδικών Έργων, όπου εντάσσεται ήδη τα έργα στο Φαληρικό Όρμο και στη συνέχεια όσα θα έχουν για την καπιταλιστική ανάπτυξη ιδιαίτερη σημασία.

Συνολικά θεωρούμε ότι «εκσυγχρονίζετε» προς το χειρότερο τον υπάρχοντα Οργανισμό και «ανοίγετε δρόμο» μέσα από «την ολοκλήρωση του οράματος», όπως λέτε του  «Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΕΠ ΔΜ) 2007- 2013», που «δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει»… ο Μητσοτάκης, με την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ!!!

Αναγνωρίζετε μάλιστα ως σημαντικές τις παρεμβάσεις που ήδη έγιναν στη δημόσια διοίκηση και αναφέρεστε στην προώθηση «μεταρρυθμίσεων…, που περιλαμβάνουν την ανάσχεση και τη μείωση του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο τομέα, τη μείωση, κατόπιν αξιολόγησης των δομών…, τη μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, της αντιμετώπισης της ανεπαρκούς στελέχωσης υπηρεσιών με το  “πρόγραμμα κινητικότητας”, την παραπέρα συρρίκνωση των οργανικών μονάδων…, ανάλογη με την μεσοσταθμική μείωση κατά 30-40% που αναμένεται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης…».

Γι αυτό ταυτόχρονα με την δημιουργία νέου Οργανισμού, προχωράτε σε αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας και σε περιγραφή των θέσεων εργασίας, υλοποιώντας όλο το πλαίσιο των αντεργατικών αναδιαρθώσεων της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Αξίζει να αναφερθούμε στα περιλάλητα περιγράμματα των θέσεων εργασίας με μερικές μόνο επισημάνσεις. Όσο κι αν θεωρούνται απαραίτητα κοινά στοιχεία για όλους και ανάμεσά τους βέβαια «να διαθέτουν ηγετική φυσιογνωμία»!!!, «διαπραγματευτικές ικανότητες»!!! κλπ επί της ουσίας ισοπεδώνονται γνωστικά-επιστημονικά πεδία και επαγγελματικά δικαιώματα, αφού «αποδεσμεύονται» από αυτά θέσεις ευθύνης, προωθώντας την λογική του manager, λογική που εδώ και χρόνια έχουμε γνωρίσει σε αρκετές υπηρεσίες, με αρνητικά αποτελέσματα. Ισοπεδώνονται επίσης διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, αφού δεν προβλέπεται για κατάληψη θέσης ευθύνης η συνάφεια διδακτορικού τίτλου ελλείψει των πτυχίων της ειδικότητας που περιγράφεται. Απαξιώνετε επιστημονικό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων. Τοποθετείτε επιστημονικό δυναμικό σε άσχετα με το επιστημονικό τους πεδίο Τμήματα & Δ/νσεις, πχ τους κατόχους πτυχίων ειδικότητας Π.Ε. Επικοινωνίας και ΜΜΕ, που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο στα Αυτοτελή Γραφεία – Διευθύνσεις Τύπου, Διεθνών Θεμάτων, Δημοσίων Σχέσεων και Τουρισμού – Τμήμα Τουριστικής Προβολής.

Ταυτόχρονα η δυνατότητα, που δίνετε σε «όλους» για «όλες» τις θέσεις ευθύνης είναι ψευδεπίγραφη, γιατί το μόνο που θέλετε και το έχουμε γνωρίσει, είναι να έχετε «λυμένα τα χέρια σας», να τοποθετείτε όποιον θέλετε, όπου θέλετε, να χειραγωγείτε πιο εύκολα εργαζόμενους που γνωρίζουν ότι δεν έχουν τα τυπικά προσόντα. Δεν λείπουν βέβαια και οι «φωτογραφικές» ρυθμίσεις για την κάλυψη θέσεων ευθύνης, στη προσπάθειά σας να προωθείσετε συμμαχίες μέσα στους εργαζόμενους και τις παρατάξεις.

Αποδεχτείκατε και εσείς με μεγάλη προθυμία, όπως και όλοι οι Περιφερειάρχες την μεταφορά από 1-1-2017 των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Περιφέρειες, ώστε να διαχειρίζεστε όπως θέλετε το δημόσιο χρήμα, παραβιάζοντας στοιχειώδεις αρχές, τη μη σύμπτωση ελεγκτή και ελεγχόμενου.

Αξιοποιήσατε το ήδη προβληματικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΥΔΕ για να προωθήσετε τις αναδιαρθώσεις στον τομέα αυτό.

Οδηγείτε όλο το πλαίσιο λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών σε ανεξέλεγκτες επί της ουσίας διαδικασίες, με ρυθμίσεις που έχουν και θα έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.

Μετατρέπετε στο χειρότερο το όλο καθεστώς, αφού ο «διατάκτης» των έργων, των μελετών, των αναθέσεων, των προμηθειών κλπ θα ελέγχει τον «εαυτό του»!!!

Αυτό είναι το βασικό νόημα των ρυθμίσεών σας, ότι ο υφιστάμενος θα ελέγχει ανεπηρεάστα τον προϊστάμενό του, υπηρεσιακό ή πολιτικό!!!

Μπορεί να γίνει αυτό; Εμείς λέμε κατηγορηματικά ΟΧΙ. Πόσες φορές μπορεί να γράφει τις «επιφυλάξεις» του ο υπάλληλος και να παραμένει στη θέση του; Εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε μετακινήσεις σε θέσεις «ψυγείου» και απαξίωση για πιο «απλά» θέματα, επειδή δεν συμφωνήσαμε με τις εντολές σας…

Έχει καμία λογική ή κανένα στοιχείο διαφάνειας να γίνεται αυτό που προβλέπεται στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης; Να ανήκει στην ίδια Διεύθυνση και ο έλεγχος των δαπανών και η εκκαθάρισή τους (έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και εκκαθάριση);

Φορτώνετε με ευθύνες (αστικές, ποινικές, καταλογισμούς) όλους τους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών, ευθύνες, που μπορεί να τις βρίσκουν μπροστά τους ακόμα κι όταν εσείς οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι δεν έχετε πια αυτή τη θέση…

Οι ευθύνες αυτές, που εκτός των άλλων οδηγούν τους περισσότερους συναδέλφους σε απροθυμία «μετακίνησής» τους σε αυτές τις υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση και το συγκεντρωτικό σχήμα που δημιουργείτε και για το οποίο δεν μας λέτε πως θα το στελεχώσετε (με νέες προσλήψεις, που δεν κάνατε ή με αυθαίρετες «μετακινήσεις») μας οδηγούν στην εκτίμηση ότι και με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων αυτών σε ιδιωτικές εταιρείες λογιστικής διαχείρισης.

Ταυτόχρονα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν κάνατε τίποτα για την επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, για την ύπαρξη ξεκάθαρου νομικού πλαισίου ευθυνών για κάθε προβλεπόμενη ενέργεια (πχ ταμειακή διαχείριση κλπ), για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των συναδέλφων των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τα Τμήματα Εσόδων παραμένουν «ισχυρά» και αποτυπώνουν τη βασική λογική σας, τη λογική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της ΕΝΠΕ και όλων των κομμάτων που προωθούν τη λεγόμενη «οικονομική αυτοτέλεια» των ΟΤΑ, προκειμένου να μεταφέρουν νέα φορολογικά βάρη στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών μέσω και της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης (πχ ΕΝΦΙΑ, νέα χαράτσια, τέλη κλπ) και να αποκτήσουν στενότερη διασύνδεση με τους κρατικούς φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς (taxis).

Όσον αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες στο προτεινόμενο Σχέδιο του Οργανισμού αποτυπώνετε και πάλι την πρόθεσή σας να συνεχίσετε την παράδοση σε επιχειρηματικούς ομίλους βασικές αρμοδιότητες, όπως αυτήν του φωτεινής σηματοδότησης, συντήρισης οδικού δικτύου κλπ. Αρμοδιότητες, που η μεταφορά τους με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ στους ΟΤΑ έβαλε επί της ουσίας και ημερομηνία τέλους στην άσκησή τους από το δημόσιο.

Προσωπικό δεν προσλαμβάνεται, εξοπλισμός δεν υπάρχει, η τεχνογνωσία χάνεται…, οι συνάδελφοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, οι αρμοδιότητες οδηγούνται στις ιδιωτικές εταιρείες, «νομιμοποιείται» η ιδιωτικοποίηση. Δρόμοι και άλλα έργα γίνονται με ΣΔΙΤ, οπότε δεν χρειάζονται και υπηρεσίες συντήρισης, αφού οι μεγαλοεργολάβοι δεν κερδίζουν μόνο από την κατασκευή των έργων, αλλά και από την συντήρισή τους, την εκμετάλλευσή τους.

Η όλη διάρθρωση που κάνετε στις Τεχνικές Υπηρεσίες εξυπηρετεί εκτός των άλλων και στον κατά το δοκούν διαχωρισμό και χρέωση, σε έργα «φιγούρας», σε έργα για τα οποία ενδιαφέρεστε να «κόψετε κορδέλα» στη θητεία σας και σε έργα που «ζεματάνε».

Γι αυτό εξάλλου όχι μόνο όπως είπαμε δημιουργείτε Τμήμα Ειδικών Έργων, αλλά διατηρείτε και τρεις διευθύνσεις «ψυγεία», που έχουν μόνο διευθυντή… και σκόπιμα δεν ξεκαθαρίζετε αν αυτές οι διευθύνσεις θα παίζουν το ρόλο της «προϊσταμένης αρχής».

Διατηρείτε τις υπηρεσίες «ψυγεία», όπου απαξιώνετε επιστημονικό δυναμικό, για να έχετε την δυνατότητα να «τιμωρείτε» όσους δεν «συμμορφώνονται με τις υποδείξεις»…

Διατηρείτε σκόπιμα τις αλληλοκαλύψεις σε αρκετές τεχνικές υπηρεσίες για να μπορείτε να «μεταφέρετε» έργα όπου θέλετε. Σύμφωνα με το Σχέδιό σας μελέτες θα γίνονται από τρεις Τεχικές Υπηρεσίες (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών υποδομών, Δ/νση Μελετών, Δ/νσεις Τεχνικών Έργων)!!!

Εξαφανίζετε 2 υπηρεσίες τις ΔΕΚΕ και ΔΔΕ χωρίς να λέτε που θα πάνε τα σοβαρά τρέχοντα έργα που εποπτεύουν. Που θα πάνε οι απαλλοτριώσεις του ΧΥΤΑ Γραμματικού και ο ΧΥΤΑ Φυλής;

Απαξιώνετε παραπέρα το «φιλέτο» της «φωτεινής σηματοδότησης», προκειμένου να το εκχωρήσετε σε ιδιώτες (βλέπε SEMENS), ενώ έπρεπε να την κάνετε Διεύθυνση με εξειδικευμένο προσωπικό.

Συγκεντρώνετε σε ένα Τμήμα όλες τις απαλλοτριώσεις της Περιφέρειας, δυσκολεύοντας παραπέρα τις διαδικασίες αποζημιώσεων.

Στο όνομα της ευελιξίας εξαφανίζετε την έννοια της «Προϊσταμένης Αρχής» στα δημόσια έργα και δίνετε όλο τον έλεγχο σε έναν άνθρωπο, τον Δ/ντη της κάθε Τεχνικής Υπηρεσίας!!!

Στο ακριβοπληρωμένο σας Σχέδιο η ιδιωτική εταιρεία έκανε σε μια σειρά υπηρεσίες copypaste από τον προηγούμενο Οργανισμό και έχει αφήσει ανέγκιχτες αρμοδιότητες, που δεν υφίστανται (στις Δ/νσεις Ανάπτυξης, στις Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου κλπ), ενώ πρόσθεσε αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (πχ Προστασία Ορεινών Όγκων κλπ) και στο ΥΠΕΚΑ (πχ Προστασία Περιοχών Natura κλπ). Παρουσιάζει επίσης λάθη και αντιφάσεις όπως με την ΔΑΟΚ που ενώ στο άρθρο 56 του Σχεδίου του Οργανισμού εμφανίζεται χωριστά η ΔΑΟΚ ΠΕ Πειραιά από αυτή της ΠΕ Νήσων, στα Περιγράμματα θέσεων ευθύνης τις εμφανίζετε ενωμένες παρά την αντίθετη γνώμη των συναδέλφων των υπηρεσιών αυτών.

Συγχωνεύετε υπηρεσίες, που δεν έχουν καμιά συνάφεια αρμοδιότητας {Τμήμα Εργασίας (αλλοδαποί) και Τμήμα Επαγγέλματος} και διαχωρίζει άλλες (Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακών Ενοτήτων) αδιαφορώντας για τις δυσλειτουργίες, που θα προκαλέσετε.

Συνεχίζετε να διατηρείτε χωριστές τις Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων, παρά τις επανειλημμένες σοβαρές και αντικειμενικές διαμαρτυρίες των εργαζομένων για ελλείψεις προσωπικού σε αυτές, γιατί απ’ ότι φαίνεται αντιμετωπίζονται μερικές υπηρεσίες σαν «μαγαζιά», ενώ συγχωνεύετε άλλες όπως τις Δ/νσεις Ανάπτυξης, Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας με μοναδικό σκοπό την δημιουργία «δεξαμενής» υπαλλήλων προς «μετακίνηση».

Δεν λέτε κουβέντα, ούτε στη Μελέτη τι θα γίνει με τα υπόλοιπα ΚΤΕΟ. Θα τα ανοίξετε ή όχι;

Αξιολογείτε τις υπάρχουσες δομές, κάνοντας πως δεν ξέρετε ότι το «πάγωμα» των προσλήψεων, η συνεχής υποστελέχωση  και η έλειψη κατάλληλου εξοπλισμού έχει οδηγήσει αρκετές υπηρεσίες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά τους καθήκοντα. Τι τεχνική υποστήριξη μπορούν πχ να προσφέρουν οι 12 υπάλληλοι τεχνικοί της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους 2.000 υπαλλήλους με τους απαρχαιωμένους υπολογιστές, που διαθέτουμε; Ή τι μπορούν να προσφέρουν οι 4 υπάλληλοι του Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων στις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες εισαγωγής νέων τεχνολογιών; Τι κι αν χρειάζονται διπλάσιοι υπάλληλοι στο Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας για να λειτουργεί στοιχειωδώς.

Και βέβαια δεν μας λέτε πως θα στελεχώσετε το Αυτοτελές Γραφείο Κυθήρων; Μήπως με εθελοντές, όπως προβλέπεται για τα «Κέντρα Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης Των Σημείων Διαμονής Προσφύγων» ή μήπως θα βάλετε και τις ΜΚΟ στις υπηρεσίες;

«Αξιολογείτε» υπηρεσίες και προσωπικό με αυτά τα δεδομένα… αντί να απαιτείτε νέες προσλήψεις και μάλιστα με μόνιμη σχέση εργασίας.

Ενώ αποδέχεστε ότι λείπουν πάνω από 1200 υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών και κλάδων δεν έχετε ζητήσει, παρά μετρημένες στα δάχτυλα προσλήψεις.

Για άλλη μια φορά ακολουθώντας τον ίδιο αντεργατικό δρόμο με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή ο Οργανισμός δεν έχει διάρθρωση με ειδικότητες και αριθμό υπαλλήλων ανά Τμήμα και Δ/νση.

Κάνετε αυτή την επιλογή γιατί θέλετε να έχετε «λυμένα τα χέρια σας» και να «βαφτίζετε» κάθε «μετακίνηση» υπαλλήλου ως κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης.

Αποδέχεστε πλήρως κάθε αντιλαϊκή, αντεργατική νομοθετική ρύθμιση, που διαπερνά τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας και ανοίγετε δρόμο στην υλοποίησή της. Η πολιτική του λιγότερου κράτους και η λογική της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας διαπερνά το σύνολο του νέου Οργανισμού.

Προχωράτε μαζί με όλους όσους θέλουν να ενισχύσουν ένα τέτοιο δημόσιο, ένα τέτοιο κράτος, με εργαζόμενους και Υπηρεσίες στην υπηρεσία των επιχειρήσεων.

Οι άλλες υπηρεσίες, αυτές που έχουν να κάνουν με τις λαϊκές ανάγκες ας συρρικνωθούν, ας παρακμάζουν με την υποστελέχωση και την αφαίρεση αρμοδιοτήτων. Τι κι αν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών δεν εμβολιάζονται…., τι κι αν τα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών από τις ιδιωτικές εταιρείες δεν έχουν αποτέλεσμα, τι κι αν δεν πραγματοποιούνται μια σειρά από προγράμματα πρόληψης της υγείας στα σχολεία, τι κι αν η φυματίωση έχει επανεμφανιστεί…, η αρμοδιότητα του αντιφυματικού εμβολιασμού BCG στα σχολεία έχει φύγει από τις Διευθύνσεις Υγείας, έχει εκχωρηθεί… και η Περιφέρεια δεν λέει κουβέντα. Όπως δεν λέει κουβέντα για την «εκχώρηση» των ελέγχων σε ιδιώτες μέσα από την προώθηση των σχεδιασμών της λεγόμενης «απλοποίησης» των διαδικασιών, των «πιστοποιημένων φορέων», το «μητρώο ελεγκτών» και τα υπόλοιπα μέτρα, που προωθούνται.

Γνωρίζουμε ότι ο υπό έγκριση Οργανισμός είναι  προσαρμοσμένος στις επιλογές της σημερινής κυβέρνησης, στη λογική του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (παλιού και νέου), των εφαρμοζόμενων νόμων, των παλιών και νέων μνημονίων, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ (εργαλειοθήκη) για μείωση του Δημοσίου, για ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, για στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ξέρουμε ότι η πολιτική του λιγότερου κράτους, που αποτελεί κοινό τόπο των κομμάτων και των Περιφερειακών Αρχών που κινούνται στη λογική της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας, και που διαπερνά το σύνολο του νέου Οργανισμού, είναι αυτή που υποβαθμίζει και καταργεί Διευθύνσεις και Τμήματα, που προωθεί τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους διαφωνούμε πλήρως με το προτεινόμενο Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που μας καταθέσατε και ζητάμε να τον ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ.

Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε :

 • Να μην εγκριθεί ο νέος ΟΕΥ της Περιφέρειας.
 • Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, να λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, να υπηρετούν το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
 • Να διασφαλίζεται και να προωθείται η μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους.-

Κοιν/ση

 1. Παρατάξεις Περιφ. Συμβουλίου
 2. Μέλη
 3. ΜΜΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *