Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Για τη μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας σε μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΣΥΑΠΕ.
pexels-mohammad-danish-891059
Για τη μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας σε μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΣΥΑΠΕ.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

http://www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

   Αθήνα  3/10/2016

                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:94

 

              ΠΡΟΣ

                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

                                                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θέμα: Για τη μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας σε μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΣΥΑΠΕ.

Σχετ.: Το 164152/30-9-2016 έγγραφό σας.

Θεωρούμε αβάσιμη, παράνομη, απαράδεκτη, αντιδεοντολογική και αντισυναδελφική την απάντησή σας για μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας στις δύο συναδέλφισσες – υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, που είναι μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας μας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι :

  • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 για τις «Συνδικαλιστικές Άδειες», όπως αυτό ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα και με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, αναφέρεται ότι «Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα διοικητικά συμβούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων».
  • Στο Κεφάλαιο «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ», άρθρο 8 «Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών» της  Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη ρύθμιση του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β΄ βαθμού (ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/ 2009) αναφέρεται ότι «Ο εργοδότης (Ν.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύ νει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι μέλη της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργά νωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδι− καλιστικής οργάνωσης (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) στη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)».
  • Ο νομοθέτης προέβλεψε τη συνδικαλιστική διευκόλυνση όσων συγκροτούν τα όργανα αυτά γιατί η λειτουργία τους είναι αναγκαία και χωρίς αυτή την πρόβλεψη θα έβαζε εμπόδια, θα έθετε διακρίσεις και θα περιόριζε το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι», πόσο μάλλον που σε επίπεδο Ομοσπονδίας τα μέλη, που συγκροτούν την Ελεγκτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο προέρχονται από διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας.
  • Το έργο των Ελεγκτικών Επιτροπών όλων των συνδκαλιστικών οργανώσεων είναι σημαντικότατο στη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της ομαλής λειτουργίας τους και ακολουθεί τη θητεία και τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
  • Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναφορά συγκεκριμένου αριθμού ημερών συνδικαλιστικής άδειας συνδέεται με το γεγονός ότι δεν δίνεται πάγια συνδικαλιστική άδεια κάθε μήνα, αλλά  μόνο για τις ημέρες τις οποίες απαιτείται να συνεδριάζουν και να πραγματοποιούν το ελεγκτικό τους έργο.
  • Σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχεται η προβλεπόμενη συνδικαλιστική διευκόλυνση τόσο για τις ιδιαίτερες συνεδριάσεις της, όσο και για κοινές συνεδριάσεις με τα Διοικητικά Συμβούλια και δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής με αυτές τις ενέργειές της πρωτοστατεί στην αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, στο ζήτημα αυτό.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή με αυτή την πρωτοφανή και αστήρικτη απόφασή σας βάζετε εμπόδια  τόσο στην άσκηση της συνδικαλιστικής δράσης, όσο και στον έλεγχο στο ευαίσθητο ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας, σας καλούμε να την ανακαλέσετε αμέσως.

Κοιν/ση

  1. Περιφερεια Αττικής

α. κα Περιφερειάρχη

β.Εκτελεστικό Γραμματέα

γ. Αν. Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

  1. Περιφερειάρχες της χώρας
  2. ΕΝΠΕ
  3. Υπουργείο Εσωτερικών-Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

5. Σύλλογοι-μέλη μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *