Παράρτημα Ανατολικής Αττικής

/
/
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ονοματεπώνυμο
Ρόλος
Τσίγκας Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Ακουλόγλου Κατερίνα (αντικαταστάθηκε από την Γκόβα Ελένη)
Αντιπρόεδρος
Δοξακίδης Σωτήρης
Γραμματέας
Χουλιαρέα Μαρία (αντικαταστάθηκε από τον Παπαδόπουλο Δημήτριο)
Ταμίας
Χατζοπούλου Αγγελική
Μέλος
Μπέκας Ανδρέας
Μέλος
Μπαλαντινάκη Αικατερίνη
Μέλος