Παράρτημα Αθηνών

Ονοματεπώνυμο
Ρόλος
Ζητούδης Στέλιος
Πρόεδρος
Φιλιάδης Φίλιππος
Αντιπρόεδρος
Τσολακίδου Καλλιόπη
Γραμματέας
Σούλτος Ιωάννης
Μέλος
Ρηγόπουλος Γεώργιος
Μέλος
Στασινοπούλου Ιωάννα
Μέλος
Αρβανίτης Γεώργιος
Μέλος