1. Πρόεδρος:          Ζητούδης Στέλιος
  2. Αντιπρόεδρος:  Φιλιάδης Φίλιππος
  3. Γραμματέας:       Τσολακίδου Καλλιόπη
  4. Μέλος:                Σούλτος Ιωάννης
  5. Μέλος:                Ρηγόπουλος Γεώργιος
  6. Μέλος:                 Στασινοπούλου Ιωάννα
  7. Μέλος:                 Αρβανίτης Γεώργιος